Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Rules and rights

Choosing a clinic

Välja vårdmottagning - engelska

You have the right to use the health centre or clinic of your choice when you need outpatient care. You can obtain outpatient care wherever you like in Sweden.

Läs texten på svenska här.

There may be any number of reasons that you prefer a particular health centre or clinic. For instance, it might be most convenient to choose one that is close to your home or job, or maybe some members of its staff speak your native language.

To the top of the page