Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Health examinations at the BVC

BVC: 10 months

Hälsobesök på BVC vid 10 månader - engelskaThe content concerns Västra Götaland

When your child is 10 months old, you will see the nurse at BVC. You will talk about your child and follow up on previous discussions. You can also talk about being a parent, family life, what your child eats, and child safety. Your child will be examined, weighed, and measured. At this age, it is a good idea to start practicing not wearing a diaper. The BVC can provide more details.

To the top of the page