Ser du inte din bokade tid?.Det här meddelandet avser Dalarna

För närvarande har vi problem med visning av vissa bokade tider i inloggat läge. Felsökning pågår.

Vaccinationer

Vaccination mot stelkramp

Du kan smittas med stelkramp om ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

Spruta i överarmen
Äldre barn och vuxna får sprutan på utsidan av överarmen.

När ska jag vaccinera mig?

Stelkramp är en ovanlig sjukdom som de flesta har skydd mot i Sverige. Du som är född i Sverige efter 1960 är oftast vaccinerad genom vaccinationsprogrammet för barn. Förnya din vaccination om det är mer än 20 år sedan du fick vaccin där stelkrampsskydd ingick. Du som har följt detta har ett bra skydd mot stelkramp.

Efter vaccinationsprogrammet för barn rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde år.

De barn som följt barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot stelkramp de närmaste 20 åren även om de får ett förorenat sår eller skall resa utomlands. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Om du har flyttat till Sverige från ett annat land

Vaccinationsprogrammet kan se olika ut i olika länder. Prata med en vårdcentral, barnavårdscentralen, BVC eller elevhälsan om ditt barn är fött i ett annat land. Då får du hjälp med att ta reda på vilka vaccin ditt barn eventuellt har fått eller behöver få. Barn kan vaccineras inom vaccinationsprogrammet fram till att de fyller 18 år.

Var kan jag vaccinera mig?

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Så går vaccinationen till

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn upp till ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Så många doser behöver du

Har du inte ett skydd sedan tidigare behöver du vaccineras vid tre tillfällen.

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får följande vaccinationer:

  • Första dosen.
  • Andra dosen, en till två månader efter första dosen.
  • Tredje dosen, fem till tolv månader efter andra dosen.

Efter tredje dosen är du skyddad i minst fem år. För att behålla skyddet behöver du en fjärde dos fem till tio år efter tredje dosen.

Efter fjärde dosen har du skydd mot stelkramp i minst 20 år.

Om du ska resa utomlands

Påbörja vaccinationen även om du inte hinner få alla tre doserna innan du ska resa till ett land med högre risk utanför EU. Du får ändå ett visst skydd mot sjukdomen. Fullfölj vaccinationen när du kommer hem.

Graviditet och amning

Du kan vaccinera dig mot stelkramp både om du är gravid och om du ammar.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Eventuella besvär brukar gå över inom en eller några dagar.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan