Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Vaccinationer

Vaccination mot hepatit A

Hepatit A är en ovanlig sjukdom som orsakas av virus. Sjukdomen sprids framför allt genom avföring som förorenat mat och dryck. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig.

Person får spruta i armen
Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

När ska jag vaccinera mig?

Hepatit A finns i hela världen, men risken att smittas ökar om du reser till områden med dålig standard på vatten och avlopp. Vaccinera dig om du ska resa till områden där risken att smittas är avsevärt större än i Sverige. Det kan bland annat vara om du ska resa till Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och delar av Sydeuropa.

Det är bra om du kan vaccineras två veckor före resan för att du ska få ett fullgott skydd. Men du har också ett mycket bra skydd om du vaccinerar dig så sent som på avresedagen.

Små barn upp till 6 års ålder kan också smittas och kan vara smittsamma flera månader. Men de blir sällan allvarligt sjuka.

Viktigt att vaccinera barn

Ett viktigt skäl att vaccinera barn är att smittan lätt kan föras vidare i bekantskapskretsen eller i förskolan där barnen i sin tur kan smitta vuxna. Barn kan vaccineras från sex månaders ålder om de ska resa till områden med hög risk att smittas, och riskerar att själva föra över smittan till dem som saknar immunitet. Prata med din läkare eller BVC-sköterska.

Så går vaccinationen till

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Vuxna och barn

Du som ska resa till ett område med högre risk behöver vaccineras mot hepatit A vid ett tillfälle för att få ett fullgott skydd i minst ett år. Du som behöver ett längre skydd eller ska resa igen bör fylla på med ytterligare en dos, tidigast sex månader efter första dosen. Du har då ett skydd i minst 30 år.

Det kan gå minst 15 år mellan de båda doserna utan att du behöver börja om med vaccinationen.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Du som både behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B kan få ett kombinationsvaccin.

Vuxna och unga från 16 år

Du vaccineras vid tre tillfällen. Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har du skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

  • Första dosen.
  • Andra dosen, en månad efter första dosen.
  • Tredje dosen, tidigast sex månader efter andra dosen.

Barn från ett år och unga upp till och med 15 år

Ett kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B för barn innehåller hälften av en vuxendos av båda vaccinerna. Barnet vaccineras då vid tre tillfällen med samma intervall som vuxna. Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har barn och unga ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Förstärkt vaccin för vissa

Det går också att få ett förstärkt vaccin om barnet ska resa inom en månad och då bara behöver ta två sprutor. Detta vaccin har samma vaccinmängd som för vuxna.

För att få ett fullgott skydd av ett förstärkt vaccin rekommenderas vaccination vid två tillfällen:

  • Första dosen.
  • Andra dosen, tidigast sex månader efter första dosen.

Efter den andra dosen av ett förstärkt vaccin har barnet ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Var kan jag vaccinera mig?

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Graviditet och amning

Det har inte gjorts några tester av vaccinet på personer som är gravida eller ammar. Däremot har vaccinet använts av många som är gravida eller ammar, och det finns ingenting som tyder på att vaccinet skulle skada barnet.

Läs mer här om vaccin mot hepatit A under graviditet.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Du kan också må illa, få feber, ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta en läkare om besvären inte går över inom en eller några dagar.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan