Att söka stöd och hjälp

Söka psykiatrisk vård i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

En första hjälp om man mår psykiskt dåligt kan vara att prata med någon betydelsefull vuxen till exempel en förälder, kompis, någon på skolan, fritids eller arbetsplatsen. Men man kan också behöva mer hjälp och då finns den på olika ställen i samhället.

Fler mottagningar öppnar 2022

Det nya vårdvalssystemet i Dalarna gör att fler mottagningar inom psykiatri öppnar under 2022. Det innebär att barn och ungdomar har rätt att välja mellan privat eller offentlig vårdgivare för sin vård inom psykiatri. För att söka vård inom psykiatrin behöver du egenremiss, remiss från socialtjänst, skolhälsovård eller primärvården.

Region Dalarna har avtal med följande mottagningar. Alla mottagningar som ingår i vårdvalssystemet arbetar utifrån samma förutsättningar.

  • Barn och ungdomspsykiatri Avesta
  • Barn och ungdomspsykiatri Borlänge
  • Barn och ungdomspsykiatri Falun
  • Barn och ungdomspsykiatri Ludvika
  • Barn och ungdomspsykiatri Mora
  • Psykiatripartners Barn- och ungdomspsykiatri Falun (start 1 augusti -22)
  • Capio Barn- och ungdomspsykiatri Falun (start 1 oktober -22)

Lättare psykiska besvär

Vid lättare psykiska besvär som lätt eller medelsvår depression eller ångest, sömnsvårigheter, kris- eller sorgreaktion ska man i första hand vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp. Läkaren på vårdcentralen remitterar vidare till psykiatrin om det behövs:

Vårdcentraler i Dalarna

Man kan också vända sig till ungdomsmottagningen där man bor:

Ungdomsmottagningar i Dalarna

Går man i skolan kan man vända sig till elevhälsan vid den skola där man går.

Allvarligare psykiska besvär

Vid allvarligare psykiska besvär, till exempel svårare depressioner, psykoser, ätstörningar kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården.

Är man under 18 år vänder man sig till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP):

Barn- och ungdomspsykiatri i Dalarna

Är man 18 år eller äldre vänder man sig till den vuxenpsykiatriska mottagningen på orten:

Vuxenpsykiatri i Dalarna

Till både BUP och vuxenpsykiatrin kan man söka själv eller remitteras från övrig hälso och sjukvård. Till BUP kan även andra som till exempel skola, socialtjänst eller ungdomsmottagning remittera.

Akuta psykiska besvär

0-17 år

Under kontorstid kontaktar man den Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun man bor:

Barn- och ungdomspsykiatri i Dalarna

Utanför kontorstid ringer man 023-49 20 70.

Om du är 18 år eller äldre

Under kontorstid kontaktar man den Psykiatriska öppenvårdsmottagning som är knuten till den kommun där man bor:

Vuxenpsykiatri i Dalarna

Behöver man akut hjälp utanför kontorstid, kontaktar du psykiatrins Akutmottagning i Säter som är öppen dygnet runt: Psykiatriska Akutmottagningen 0225-49 44 00

Psykiatrisk akutmottagning Säter

Vid livshotande tillstånd ring 112.

Fråga om råd

Fråga vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster och få svar inom två arbetsdagar.

Ring en telefonjour eller rådgivning, till exempel BRIS:

Råd och stöd på chatt och telefon

Till toppen av sidan