OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Lämna prov för covid-19

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det prov som visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar kallas för serologiskt prov.

När kan jag lämna prov för covid-19?

Ett PCR-prov kan du lämna om du har symtom längre än 24 timmar. Det finns mest med virus i början av sjukdomen. Lämna därför provet så snart som möjligt för att få ett säkert svar.

Ett serologiskt prov kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom. Då har antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. Det går bra att lämna provet flera månader efter att du har blivit frisk.

Du behöver inte lämna antikroppsprov om du lämnade PCR-prov när du var sjuk och det provet visade att du hade covid-19.

Vem kan lämna prov för covid-19?

Dalarna

Provtagning i Region Dalarna

I Region Dalarna provtar vi för covid-19 på alla personer med symptom. Denna provtagning gäller virusprov (PCR) för att påvisa en pågående covid-19-infektion.

Obs! Provtagning rekommenderas från 10 år i Dalarna.

Provtagning rekommenderas från och med 22 oktober 2020 från 10 år och uppåt i Dalarna. Yngre barn rekommenderas att i första hand stanna hemma vid symptom på covid-19 och inte testa sig. Att barn ända från förskoleålder och uppåt inte kan testa sig, beror på att laboratoriernas kapacitet inte räcker till.

Mer information:

Barn från 10 år och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19

För att boka tid för PCR-provtagning använder du dig av Region Dalarnas app Min Vård. Bokning kan göras på valfritt provtagningsställe i länet. Tider läggs löpande ut i appen. Om inga lediga tider finns, prova om en stund igen.

Obs! Kom ihåg att bekräfta din bokning i appen. Scrolla längst ner och tryck på ”Boka”. Ett sms bekräftar att din tid är bokad. Om du bokar provtagning för barn under 16 år, eller för någon som inte har ett eget bank-id,  är det viktigt att kryssa i rutan "Jag är ombud".

Du som inte har möjlighet att boka via appen kan ringa din vårdcentral för tidbokning. Är du lindrigt sjuk och har möjlighet att boka i appen, uppmanar vi att du gör det. Detta för att de som är svårt sjuka ska ha möjlighet att komma fram till sin vårdcentral via telefon.

Symtom för covid-19 kan vara:

 • hosta
 • feber
 • andnings­besvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder

Provsvaret skickas per brev och kommer att finnas i appen Min Vård samt i den digitala journalen som finns tillgänglig på 1177 Vårdguidens e-tjänster under journalanteckningar. Du får ditt provsvar inom cirka tre dagar.

symtom.png Har du haft symtom under minst 24 timmar – 7 dagar kan du boka tid för provtagning.
app.png Ladda appen Min Vård från App Store eller Google Play.
bokatid.png För att minska smittspridning, boka din tid för provtagning via appen eller ring din vårdcentral.
provtagning.png Provet utförs med topspinne i näsa och svalg, så kallat PCR-prov. Inga förberedelser inför provtagning krävs.
resultat.png Provsvar kommer via brev eller via appen Min Vård samt till din digitala journal på nätet som du når via 1177.se.

Det är bra att lämna ett PCR-prov för att se om du har en pågående infektion med covid-19. Det gäller även om symtomen är milda.

Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men ska stanna hemma. Läs mer om att stanna hemma vid symtom som kan bero på covid-19.

Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården. Läs mer om dina skyldigheter i texten Smittskyddslagen.

Din arbetsgivare kan vilja att du ska lämna prov om du blir sjuk, till exempel om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Ett negativt provsvar kan innebära att du snabbare kan återgå till arbetet när du mår bra igen.

Prov för antikroppar

En del regioner har antikroppsprov för alla över 18 år, andra regioner prioriterar vilka som får lämna prov.

Du kan läsa i den här texten vad som gäller där du bor. Välj först din region. Det gör du högst upp på sidan.

Dalarna

Region Dalarna inleder en testpilot med antikroppstester för personer i Dalarna

Nu inleder Region Dalarna en testomgång för serologiprovtagning, även kallat antikroppstest, för att visa på genomgången covid-19-infektion.

Region Dalarna arbetar för att enligt regeringens beslut så snart som möjligt kunna erbjuda antikroppstestning i stor skala. Inom ramen för ett pilotprojekt, med begränsat antal tider, erbjuds nu invånare i Dalarna att provta sig för att se om de har antikroppar som visar på en genomgången covid-19-infektion.

Provtagningen sker under helgtid på Falu lasarett på anvisade platser den 17-18 oktober och den 24-25 oktober. Avgiften för provtagning är 200 kronor.

För att boka din tid för provtagning i pilotprojektet loggar du in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och klickar på Antikroppstester covid-19, under rubriken ”Regionen Rekommenderar”

För dig som inte har möjlighet att boka via 1177 vårdguidens e-tjänster kommer vi senare att öppna upp för andra bokningsmöjligheter.

Kan jag ta prov själv?

Det är olika vem som tar PCR-provet. Det kan vara vårdpersonal eller också ska du ta provet själv, så kallad egenprovtagning. Du får information så att du vet hur du ska göra om du ska ta provet själv.  

Det finns inga serologiska prov som du kan ta själv som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Hur går provtagningen till?

Ett PCR-prov tas med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier i sekretet som finns i luftvägarna.

Provet kan tas långt bak i näsan. Då för du eller vårdpersonalen in pinnen genom en näsborre.

Provet kan också tas i svalget. Då förs pinnen in genom munnen.

Ibland tas PCR-prov från både näsan och svalget. Provtagningen kan kännas lite obehaglig, men går fort.

Ibland tas provet från slem som du hostar upp.

Ett serologiskt prov är ett blodprov.

Vårdpersonalen kan ha skyddande utrustning

Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Här får du råd om hur du kan förbereda ett barn inför att lämna ett prov, om det behövs.

Vad gör jag när jag har fått provsvaret?

I ditt provsvar står det hur du ska tolka ditt resultat. Du ska också få veta vem du kan kontakta för mer information. Du är skyldig att följa de instruktioner som du får eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Vad innebär ett positivt PCR-prov?

Ett positivt PCR-prov innebär att du har viruset i kroppen men visar inte om du är smittsam. Det kan finnas spår av virus kvar i flera veckor, utan att du är smittsam. Det beror på att provet även upptäcker virus som inte längre kan smitta.

Läs mer om covid-19 och hur länge du kan smitta andra.

Du behöver inte lämna ett nytt prov för att se om viruset har försvunnit.

Berätta för andra

Du kan bli uppmanad av vården att berätta att du har covid-19 för andra som du kan ha smittat, så att de också kan lämna prov. Läs mer om smittspårning i texten Smittskyddslagen.

Vad innebär ett negativt PCR-prov?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade en pågående infektion när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

När bedöms jag vara immun?

Du bedöms vara immun mot covid-19 om något av följande gäller för dig:

 • Du har lämnat ett positivt PCR-prov och blivit frisk.
 • Du har lämnat ett positivt antikroppsprov.

Folkhälsomyndigheten bedömer att du är immun i minst ett halvår. 

Bedömningen gäller endast för tester som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så kallade snabbtest som tas med ett stick i fingret uppfyller sällan dessa rekommendationer.

Vad innebär det att vara immun?

Att vara immun mot covid-19 innebär att du är skyddad från att bli smittad på nytt under en begränsad tid.

Du som är immun och smittfri kan träffa personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka vid covid-19.

Du som själv har en ökad risk att bli svårt sjuk behöver inte fortsätta följa de särskilda råden som gäller då. Du kan följa samma råd som gäller för personer utan ökad risk. Läs mer i texten om covid-19.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan