Vård och stöd för barn

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för. Du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp.

Den här texten riktar sig till dig som är förälder eller på annat sätt ansvarig för ett barn.

I texten används ordet barn för alla som är upp till 18 år.

Du som är barn eller ung

Du som är barn eller ung kan läsa på UMO.se om bup, och om var du kan söka hjälp om du mår dåligt

På webbplatsen Våga berätta finns också information för barn.

Mer information för barn och unga

Region Stockholm har webbplatsen bup.se. Region Skåne har också en webbplats om bup för barn och unga. Hos båda finns bland annat information om vad bup är och hur ett besök går till. Du kan också läsa om känslor, svårigheter och problem. Du kan chatta med personalen och ställa frågor anonymt.

Mycket som står på dessa webbplatser gäller även andra regioner. Men för att få veta exakt hur det är där du bor måste du ta kontakt med det bup som finns där.

Läs mer på 1177.se

Psykisk hälsa

Alla mår dåligt någon gång i livet. Här kan du läsa hur du kan hjälpa dig själv om du mår dåligt. Det finns också information om när och var du kan få hjälp, om det behövs.

Att må dåligt som förälder

Läs om vad som är bra att tänka på vid en separation eller om du har en sjukdom.

Till toppen av sidan