Blodprov

Blodprov på barn

Barn kan behöva lämna blodprov i flera situationer. Det kan ske på flera olika sätt. En del barn är rädda för stick medan andra inte är det. Det är bra att förbereda barnet inför provtagningen. Då brukar det gå smidigare och kan bli en bra upplevelse för barnet.

Ett blodprov kan lämnas på flera olika sätt och från olika delar av kroppen. Det kan till exempel gå till så här:

 • Provet kan lämnas genom ett stick i fingret.
 • Provet kan lämnas genom ett stick i ett blodkärl som kallas för ven.
 • Provet kan lämnas genom ett stick i ett blodkärl som kallas för artär.

Ett blodprov kan ibland behöva lämnas snabbt. Andra gånger kan blodprovet vara planerat. Barn kan till exempel få lämna blodprov vid de här tillfällena:

 • Barnet kan få lämna prov inför olika behandlingar.
 • Barnet kan få lämna prov för att utreda sjukdomar.
 • Barnet kan få lämna prov för att följa upp hur en behandling fungerar.
 • Barnet kan få lämna prov om läkaren tror att hen har en infektion.

Här kan du läsa mer om blodprov på vuxna.

Förberedelser

Det är viktigt att både barnet och du som vuxen får information om vad provet innebär. Ofta får du information om hur provet går till i samband med kallelsen eller under vårdbesöket. Kontakta mottagningen innan provtagningen om du saknar information. Du kan också ställa frågor i samband med själva provtagningen

Informationen kan bland annat vara om det kommer göra ont eller om det finns möjlighet att bedöva huden så att sticket oftast inte känns. Det är alltid bra att förbereda barnet på vad som ska hända när blodprovet ska lämnas.

Lyssna på barnet och berätta vad som ska hända

Det är också viktigt att barnet får uttrycka sin rädsla inför provtagningen om hen känner så. Som närstående kan du försöka minska oron genom att berätta och visa för barnet vad som kommer att hända och hur det kan kännas. Du kan också ta hjälp av den person som ska ta provet. Att vara förberedd kan minska eventuell oro.

En annan vuxen kan följa med barnet om du själv känner obehag

Om du själv är rädd för stick kan barnet känna av det och reagera genom att också bli rädd. Då kan det vara bra om en annan närstående som barnet känner sig trygg med följer med till provtagningen.

Barnet kan behöva fasta innan provet

Ibland behöver barnet fasta inför ett prov. Det innebär att hen inte ska äta eller dricka något under några timmar innan provet ska tas. Du får information om vad som gäller innan provtagningen.

Stickrädda barn

Att ta ett blodprov innebär alltid ett stick. Det är olika hur barn uppfattar sticket. En del tycker inte att det känns alls och andra tycker att det känns mer.

Läs mer om att vara rädd för nålstick.

Tips för att hjälpa barnet

Du kan pröva att låta barnet sitta vid provtagningen istället för att ligga. Då gör det oftast mindre ont.

Du kan också pröva att avleda barnets uppmärksamhet genom att till exempel göra något av det här:

 • Du kan sjunga en sång.
 • Du kan berätta en saga.
 • Ni kan titta på en film.
 • Ni kan blåsa såpbubblor.

För äldre barn och tonåringar brukar det fungera bra att avleda uppmärksamheten med hjälp av en mobiltelefon.

Ibland kan huden bedövas

Vid en del prov kan barnet också få bedövning på huden med kräm eller plåster. Då känns inte sticket.

Ibland kan barnet få lustgas

För barn som är mycket stickrädda finns möjlighet att få lustgas under provtagningen på vissa mottagningar.

Stick i fingret - kapillärt blodprov

Det är vanligt att lämna blodprov genom ett stick i fingret. Det kallas för ett kapillärt blodprov. Då samlar den som tar provet upp blod som kommer från mycket små blodkärl som finns i huden. Dessa blodkärl kallas för kapillärer.

Ett blodprov från fingret kan ge en halv till en milliliter blod. Trots att det är en så liten mängd blod kan vårdpersonalen undersöka det och få fram olika resultat. Det brukar kallas att blodet analyseras.

Små barn kan sitta i en vuxens knä

Små barn kan sitta i en vuxens knä när provet ska tas.

Barnet får oftast lämna provet från fingertoppen. Då kan barnet ibland få lite silikonpasta på fingret först. Det är en salva som gör att blodet samlas i en droppe och lättare går att samla upp.

Ibland kan provet också lämnas från hälen. Det görs oftast på barn som är yngre än ett år.

Så går provtagningen till

Provet tas med hjälp av en liten nål som sitter i en hållare. Nålen sticker till automatiskt när den hålls mot fingret. Det kan knäppa till när nålen löser ut. Den som tar provet pressar sedan försiktigt på fingret så att det kommer ut en bloddroppe. Den samlas sedan upp i ett litet rör.

Själva sticket känns ofta. Det sticker till men går snabbt över. Ofta hinner barnet inte reagera förrän sticket är gjort. Barnet kan sedan få ett plåster på stickstället.

Det är bra om barnets händer är varma

Det är bra om barnet är varm om händerna inför en kapillär provtagning. Blodcirkulationen ökar om händerna är varma. Det gör att den som tar provet inte behöver pressa så mycket på fingret för att få fram blodet. Det kan därför vara bra att värma barnets hand på en värmekudde innan provet lämnas. De flesta mottagningar har sådana värmekuddar. Barnet kan ha vantar på sig innan provtagningen om det är kallt ute.

Bedövning med plåster eller salva fungerar inte vid ett blodprov i ett finger.

Stick i en ven - venöst blodprov

Det finns särskilda plåster med bedövningssalva som du kan sätta på huden där sticket ska ske.

När provet tas från en ven kallas det venöst blodprov. En ven är ett större blodkärl än en kapillär. Oftast finns det tydliga vener i armbågsvecket eller på handryggen. Hos nyfödda barn finns ibland också tydliga vener på fotryggen.

Provet lämnas från en ven om det behövs en större mängd blod. Det kan vara om vårdpersonalen behöver flera eller mer komplicerade analyser.

Huden där sticket ska ske, kan bedövas med en bedövningssalva minst 60 minuter före provtagningen. Då känns oftast inte själva sticket genom huden.

Så går provet till

Barnet får ligga på en brits eller halvligga i en särskild provtagningsstol. Som närstående kan du vara med och ge stöd och trygghet till barnet.

Den som ska ta provet sätter ett så kallat stasband runt armen ovanför stickstället om provet ska tas i armbågsvecket. Bandet dras sedan åt lite grann. Det gör att venen spänns ut och blir lättare för vårdpersonalen att ta provet.

Därefter för vårdpersonalen in en nål i venen och blod sugs ut i en spruta eller i ett provrör.

Efteråt får barnet en plåsterlapp över stickhålet. Det går bra att ta bort plåstret när ni kommer hem, eller efter en till två timmar. Ibland kan barnet få ett blåmärke på stickstället. Blåmärket försvinner efter några dagar.

Stick i en artär - arteriellt blodprov

Ett blodprov i en artär är ett ovanligt prov. Det görs om barnet är svårt sjukt och får vård på sjukhus. Ett blodprov i en artär kallas för ett arteriellt prov.

Provet kan behöva tas om läkaren vill undersöka hur mycket syre och koldioxid som finns i blodet. Provet kan också visa blodets surhetsgrad. Surhetsgrad kallas också för pH-värde.

Så går provtagningen till

Det är en läkare eller en specialutbildad sjuksköterska som tar ett arteriellt blodprov.

Provet tas ofta från ett blodkärl vid handleden. I de här blodkärlen kan du känna pulsen. Läkaren eller sjuksköterskan använder en spruta för att ta provet.

Så mår barnet efteråt

Barnet kan leka som vanligt efter provtagningen. Det gäller vid ett stick i fingret och efter ett venöst prov.

Oftast märks ingenting av provtagningen efteråt förutom en liten prick i huden på det ställe där blodprovet lämnades. Pricken försvinner efter en eller två dagar.

Barnets fingertopp kan vara öm en till två dagar efter ett stick i fingret.

Kan bli ett blåmärke som försvinner efter någon dag

Ibland kan det bli ett litet blåmärke på huden där provet lämnades. Det kan också kännas  ömt. Blåmärket försvinner oftast efter en till två dagar. Efter ett blodprov i en ven kan det ta upp till en vecka innan blåmärket försvinner.

En del prover sparas

När barn lämnar prov i vården sparas en del prov i en biobank. Läs om prov i vården som sparas.

Till toppen av sidan