Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Blekinge

Du som behandlats i Blekinge

Från din journal i Region Blekinge kan du läsa journalanteckningar, se vårdkontakter, diagnoser och provsvar från samtliga vårdcentraler och sjukhus i länet gjorda från och med första september 2015. Kvinnokliniken, habiliteringen, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin visar information från och med första december 2016.

Du kan även se läkemedel som gäller pågående behandling, inte avslutad behandling.

Du kan läsa:

  • journalanteckningar i din egen journal om du har fyllt 16 år
  • ditt barns journalanteckningar fram till dess att barnet fyller 13 år.

Du kan inte se:

  • ditt barns journalanteckningar om barnet är 13 år eller äldre (speciella tillstånd kan ges vid undantag)
  • information från ungdomsmottagning
  • information från könsmottagning
  • information från folktandvården
  • röntgenbilder, EKG, olika diagram och liknande.

Du kan ta del av journalinformation från andra regioner där du fått vård förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Syftet med journalen via nätet är att du som patient ska kunna bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts.

Om du vill ha tillgång till några av de journaluppgifter som inte visas här i e-tjänsten går det bra att begära en papperskopia. Kontakta då den mottagning eller vårdcentral där du har fått vård.

Till toppen av sidan