LÄS ANDRAS FRÅGOR

Kan min sons symtom bero på adhd?

Fråga

Min son har en rad olika symtom som oroar mig. Vi har från skolan fått signaler att han är okoncentrerad och har svårt att sitta still. De kompisar han har i skolan blir trötta på honom, eftersom han klänger på dem ofta. Han har också talsvårigheter och kan inte prata rent trots att han är sju år. Han är ofta orolig, sover inte på nätterna, samt kan vakna mitt på natten och säga att han sovit färdigt. Kan det vara adhd?

Svar

Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, särskilt om vi är stressade eller trötta. Men när symtomen är så här påtagliga och ständigt närvarande varje dag, så skulle man kunna fundera över adhd, som är en funktionsnedsättning.

Din son uppvisar alla tre typiska tecken:

  • Svårt att koncentrera sig.
  • Svårt att kontrollera sina impulser.
  • Svårt att vara lagom aktiv.

Numera är de flesta experter eniga om att adhd förekommer hos tre till fem procent av alla skolbarn.

Adhd hör ibland ihop med inlärningsproblem, läs-och skrivsvårigheter och svårighet i samspel med andra barn.

Det vore bra om din son fick gå igenom en utredning. En utredning görs oftast inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP eller på en barnmottagning. Men ni kan först ta upp det med skolsköterskan eller skolläkaren. På en del skolor finns även en psykolog att ta hjälp av. Dessa ingår i elevhälsoteamet. De kan tillsammans med en specialpedagog ofta tillsammans hitta anpassningar som kan underlätta.

Du berättar även att din son inte pratar som en 7-åring brukar kunna göra. Har lärarna pratat något om tal- eller språkstörning? Har han fått träffa en specialist på tal och språk, en logoped? Om inte kan det vara en idé.

Det är viktigt att din son utreds tidigt. Om barn med adhd uppmärksammas tidigt och får förståelse och hjälp för sina problem har hen goda chanser att lyckas med skolan. Det ger också en bättre självkänsla och det blir lättare att anpassa sig och umgås med andra barn.  

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan