LÄS ANDRAS FRÅGOR

Jag har en vän som får riktiga vredesutbrott. Har ni några tips om hur jag ska göra för att hjälpa honom?

Fråga

Jag har en vän som får riktiga vredesutbrott. Han blir jättearg, skriker så det sprutar spott och blir nästan okontaktbar. Han själv tycker inte att det här är onormalt. Han har alltid haft lätt för att bli arg, ända sedan han var liten. Jag har föreslagit KBT, men det gillar han inte. Har ni några tips om hur jag ska göra?

Svar

Ilska och aggression tar sig olika uttryck hos oss människor. En del har större tendens till vredesutbrott medan andra sällan blir ordentligt arga.

Du behöver tydligt tala om för din vän att du inte accepterar hans vredesutbrott. Sätt en tydlig gräns, och tala om för honom hur du upplever hans utbrott. Tala om att du inte tycker att det är okej.

Det kan vara svårt för dig att motivera din vän att söka vård, om han själv inte vill. Att söka vård ligger på hans ansvar, inte ditt. Du kan ge råd och stöd, men han själv måste vilja ha hjälp med sina vredesutbrott. Tycker han själv inte att det finns något problem, är det svårt att motivera honom att söka hjälp.

Kanske en konsekvens av hans beteende blir att du väljer att inte umgås med honom? Var i så fall tydlig att tala om att det beror på utbrotten, och inget annat. Om det är så.

Det kan finnas flera orsaker till din väns beteende. Om han känner sig stressad och nedstämd är det vanligt att få den här typen av symtom. Koncentrationssvårigheter och en tendens att bli lättirriterad är oftast ett av de tidigaste tecknen om han har för mycket omkring sig. Allt det här är vanliga reaktioner på stress. Men det låter också som att han haft dessa problem under en längre tid. Då kanske det inte enbart har med stress eller nedstämdhet att göra.

Om din vän själv vill ha hjälp med detta kan du stötta honom i det. Han har möjlighet att få hjälp av någon professionell, som arbetar med såna här saker. Om han själv vill kan han kontakta en psykolog eller psykoterapeut, antingen på vårdcentralen eller privat. Du har föreslagit KBT och det är en av många terapiformer som används för att hantera den här typen av oönskade beteenden. Men det finns flera olika psykoterapimetoder som kan vara lämpliga.

Det är svårt att få någon att ändra sitt beteende. Men det finns vissa saker som kan öka stresståligheten. Några saker som din vän skulle kunna tänka på är att han får tillräckligt med återhämtning själv. Att han får tillräckligt med sömn och äta hälsosamt och varierat samt får till minst 30 minuters motion varje dag. Då blir kroppen uttröttad på ett bra sätt och får bästa möjliga förutsättningar för återhämtning.

Men det finns också andra orsaker. Irritation och vredesutbrott kan bero på olika former av psykisk ohälsa eller sjukdomar. Om irritationen mer blir som ett slags symtom på något annat är det alltid viktigt att ta reda på orsaken för att också kunna få rätt hjälp. 

Lennie Lindberg, distriktssköterska

Till toppen av sidan