Vaccinationer

Vaccination mot rotavirus

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. Sjukdomen förekommer även hos äldre barn. Vaccin mot rotavirus ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Rotavirus orsakar ofta rikliga diarréer och kräkningar. Det kan leda till uttorkning, framför allt hos barn under två års ålder.

Symtomen på rotavirus kommer ofta plötsligt. En del barn blir svårt sjuka av rotaviruset och kan behöva få vård på sjukhus.

Rotavirus är en anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som ställer diagnosen måste anmäla det till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

När kan barnet vaccineras?

Vaccin mot rotavirus ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn sedan den 1 september 2019.

Vaccinet består av två doser. Det ska gå minst fyra veckor mellan doserna. Barnet får doserna enligt följande schema:

  • Dos ett vid sex veckors ålder. Barnet behöver senast få den första dosen före tre månaders ålder.
  • Dos två vid tre månaders ålder. Barnet behöver senast få den andra dosen före fyra månaders ålder.

Barn som föds för tidigt får vaccin på sjukhus.

Så går vaccinationen till

Ett barn får rotavaccin i munnen
Vaccinet är en vätska som barnet får genom munnen.

Vaccinet består av en vätska som barnet får genom munnen. Vätskan smakar sött.

Vaccinet ger ett bra skydd

Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig rotavirusinfektion. Barnet kan få besvär av en rotavirusinfektion även om hen är vaccinerad. Det kan till exempel vara diarré och kräkningar.

Risken för att barnet blir så sjuk att hen behöver vård på sjukhus minskar mycket om barnet vaccineras.

Att tänka på inför vaccination mot rotavirus

Barnet behöver vara frisk när hen ska vaccineras. Kontakta barnavårdscentralen, BVC, om ditt barn är sjuk dagarna innan hen ska vaccineras. Då kan ni behöva skjuta upp besöket.

Berätta för personalen på BVC om något av följande stämmer:

  • Barnet har opererats i mag-tarmkanalen.
  • Barnet har haft någon sjukdom i mag-tarmkanalen.
  • Barnet har någon allvarlig sjukdom.
  • Barnet har någon allergi.
  • Du som har varit gravid eller ammat barnet tog mediciner som kan ha påverkat barnets immunsystem.

Barnet bör inte äta precis innan vaccinationen

Det är bra att inte mata barnet precis innan vaccinationen. Det finns en risk att barnet kräks upp eller spottar ut vaccinet om hen har mat i magen.

Effekten av vaccinationen påverkas inte av vad barnet har ätit.

Så mår barnet efteråt

Vaccinet innehåller försvagat rotavirus. Därför kan barnet få symtom som liknar en infektion med rotavirus. Symtomen brukar vara lindriga.

Barnet kan få övergående besvär med lös avföring eller diarré efter vaccinationen. Hen kan också verka irriterad. En del barn får hudutslag, gaser eller ont i magen.

En liten risk för invagination

Efter en vaccination mot rotavirus finns det en liten risk att barnet kan få invagination av tarmen, men det är mycket ovanligt. Det blir stopp i tarmen och barnet får mycket ont i magen.

Kontakta genast en akutmottagning om du tror att barnet har invagination.

Råd och stöd

Kontakta mottagningen där barnet fick vaccinet om du har frågor efter vaccinationen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma barnets symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Så länge skyddar vaccinationen

Vaccinationen ger skydd i minst två år. Det är under de här första åren som skyddet mot rotavirus är extra viktigt, eftersom små barn snabbare blir uttorkade än äldre barn.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. Barnavårdscentralen och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna.

Magsjuka hos små barn

Ett barn som har magsjuka behöver dricka extra för att inte få vätskebrist och bli uttorkad.

Diarré hos barn

Diarré hos barn kan bero på olika saker. Den vanligaste orsaken är magsjuka eller förkylning som beror på virus. Diarré går oftast över av sig själv, men det är viktigt att få i sig mer vätska än vanligt.

Till toppen av sidan