Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta
SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Stöd vid långvarig sjukdom och funktionshinder

Att anpassa sig till långvarig sjukdom, skada eller funktionshinder kan vara en stor utmaning. Utöver medicinsk behandling behövs kunskap om diagnosen och om vad man själv kan göra för att påverka situationen. Även närstående påverkas och kan behöva stöd.

Hälsopedagogiskt forum – en mötesplats

I Östergötland finns Hälsopedagogiskt forum som en mötesplats, ett mellanled, mellan sjukvård och intresseföreningar. Vi vill att du som patient och/eller närstående, genom oss, ska få möjlighet till ökad självständighet. Med mer kunskap får du bättre förutsättningar att påverka din eller din närståendes behandling, rehabilitering och hälsa.

Utbildning med dig i centrum

Hälsopedagogiskt forum använder en modell för patient- och närståendeutbildning som utgår från deltagarnas behov och frågeställningar. Deltagarna får träffa andra i liknande situation, personer som har längre erfarenhet och personal från sjukvården. Detta ger ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Utbildningarna anordnas i samverkan med kliniker och intresseföreningar i hela Östergötland. Vårdpersonal, patienter och närstående bidrar med sina olika kunskaper i planering, genomförande och utvärdering.

Vårdpersonal och patient eller närstående bildar ledarpar

Hälsopedagogiskt forum utbildar så kallade kursledarpar bestående av en vårdpersonal och en erfaren patient eller närstående. Under denna utbildning förbereder varje ledarpar en egen patient- och närståendeutbildning som genomförs på hemorten.

Föredrag utifrån önskemål

Utifrån önskemål kan Hälsopedagogiskt forum även anordna föredrag och diskussioner kring olika teman.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Hälsopedagogiskt forum genom att e-posta eller ringa till:

Ingmari Ruth Knutsson
ingmarie.ruth.knutsson@regionostergotland.se
010-103 96 20 

eller

Helene Landin 
helen.landin@regionostergotland.se
010-103 96 15.

Läs mer

Länktips för dig med funktionshinder