STÖD OCH ANPASSNINGAR I VARDAGEN

Bilstöd

Du som har mycket svårt att förflytta dig utan hjälp kan få bidrag för att köpa eller anpassa en bil. Bidraget kallas bilstöd. Du kan även få bilstöd om du har ett barn med nedsatt rörelseförmåga som du behöver använda bilen tillsammans med.

Vem kan få bilstöd?

Du kan få bilstöd om du har en funktionsnedsättning som gör att du har mycket svårt att förflytta dig utan hjälp. Du kan också få bilstöd om du har svårt att använda allmänna kommunikationer, till exempel att ta dig på och av bussar eller tåg. För att kunna få bilstöd ska du bland annat uppfylla något av följande: 

  • Du är mellan 18 och 49 år och ska köra bilen själv.
  • Du är yngre än 65 år och är beroende av bilen för att kunna arbeta eller genomgå viss arbetslivsinriktad rehabilitering eller utbildning. Arbetet, rehabiliteringen eller utbildningen ska pågå i minst sex månader.
  • Du är yngre än 65 år och har tidigare fått bilstöd enligt punkten ovan. Du har sedan fått sjukersättning eller aktivitetsersättning.
  • Du har ett barn som är yngre än 18 år som har en funktionsnedsättning som gör att barnet har mycket svårt att förflytta sig. Du behöver bilen för att ni ska kunna förflytta er. Du ska bo med barnet och köra bilen själv.

Funktionsnedsättningen hos barnet eller dig som vuxen ska finnas kvar i minst nio år för att du ska kunna få bidraget. Du ska vara försäkrad i Sverige för att kunna få bilstöd. Det är du nästan alltid om du bor i Sverige. 

Vad kan jag få för bidrag? 

Bilstödet består av olika bidrag: 

  • Du kan få bidrag för att köpa en bil. Det finns flera bidrag. Bidragen kallas grundbidrag, anskaffningsbidrag och tilläggsbidrag.
  • Du kan få bidrag för att ändra en bil som du redan har. Det kallas anpassningsbidrag. 
  • Du kan få bidrag för att ta körkort.

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om bilstöd för vuxnaoch bilstöd för barn och vad som gäller för de olika bidragen. Du kan också läsa svar på vanliga frågor. 

Vem kontaktar jag?

Du ansöker om bilstöd hos Försäkringskassan. Då krävs ett läkarintyg som beskriver din eller barnets funktionsnedsättning. Kontakta en vårdcentral för att få ett läkarintyg.

I intyget ska det stå på vilket sätt du har eller barnet har svårt att förflytta er. Läkaren ska också bedöma om funktionsnedsättningen kommer att finnas kvar i åtminstone nio år.

Körkortsutbildning för dig med en funktionsnedsättning

Det finns vissa trafikskolor som har körkortsutbildning för personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara nedsatt rörelseförmåga, kognitiva funktionsnedsättningar eller dyslexi. 

Vem kontaktar jag?

Du kan kontakta Sveriges trafikskolorns riksförbund för att få veta mer. På deras webbplats kan du söka fram vilka körskolor som har någon typ av anpassad körkortsutbildning.

Bidrag till körkortsutbildning är en del av bilstödet. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

Parkeringstillstånd

Du kan få ett särskilt parkeringstillstånd om du har mycket svårt att förflytta dig eller om du har ett barn som har mycket svårt att förflytta sig. Svårigheterna ska bero på en funktionsnedsättning.

Tillståndet brukar kallas för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Med tillståndet kan du parkera nära den plats du ska till. Du får parkera på särskilda platser som är reserverade för personer med ett rörelsehinder. De är markerade med en särskild skylt eller märke. Du kan även få parkera på andra ställen. Reglerna kan variera från kommun till kommun.

Vem kontaktar jag?

Parkeringstillståndet får du från din kommun. Kontakta din kommun för att få veta mer.  

Till toppen av sidan