Kognition och kommunikation

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Hur beställer jag en tolk?

Kontakta tolkcentralen i din region för att boka en tolk. På webbplatsen för tolkcentalerna i Sverige hittar du kontaktuppgifter till alla tolkcentraler i Sverige.

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har svårt att läsa, skriva eller prata. Taltjänst finns bara i vissa regioner. Där tjänsten finns kan du få följande stöd:

  • Talstöd. Det innebär att taltjänsttolkarna följer med dig och fungerar som ett personligt stöd vid samtal. 
  • Telefonstöd. Det innebär att du får hjälp med att ringa ett så kallat trepartssamtal. I samtalet medverkar du, den du talar med och tolken. 
  • Lässtöd och skrivstöd. Det innebär att du får hjälp med att läsa eller skriva. Det kan till exempel handla om att skriva brev eller skriva anteckningar vid möten.

Läs mer på 1177.se

Alternativ telefoni

Du som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Till toppen av sidan