Kognition och kommunikation

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

Det finns många olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt stöd eller stöd när du ska kommunicera. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa dig att komma ihåg saker, koncentrera dig eller uttrycka dig.

Hjälpmedel för kognitivt stöd och hjälpmedel för kommunikation är två olika hjälpmedelsgrupper. Du kan behöva hjälpmedel från den ena eller båda grupperna, beroende på vilka behov du har.

Du kan behöva kognitivt stödjande hjälpmedel om du har svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. Det kan till exempel handla om att planera din tid, att läsa eller att hitta i din omgivning.

Kommunikationshjälpmedel kan hjälpa dig om du har svårt att tala eller uttrycka dig.

Här kan du läsa om hur det går till att få hjälpmedel för kognitivt stöd.

Läs mer på 1177.se

Att få hjälpmedel för kognitivt stöd

Du som har en kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. Det finns många olika hjälpmedel som till exempel kan hjälpa dig med att planera och hitta.

Köpa hjälpmedel själv

Ibland kan du inte få det hjälpmedel du vill ha utskrivet av vården. Då kan du välja att köpa hjälpmedlet själv.

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Till toppen av sidan