Förbered ditt vårdbesök

Lär dig mer om kopplingen mellan forskningen och vården

På webbplatsen Bättre behandling kan du läsa om vilka vetenskapliga bevis som vården behöver för olika former av behandlingar. Där kan du också lära dig om hur forskningsstudier måste genomföras för att ge säkra svar.

Kunskapen om sjukdomar utvecklas och det kommer ofta nya metoder för behandlingar. Råd om hur man ska leva och om olika behandlingar sprids på nätet och i andra medier. Det kan väcka många frågor. Hur ska du veta vilken information du kan lita på? Finns det verkligen bevis för det som påstås?

Bättre behandling får du svar på frågor som:

Texterna på Bättre behandling har skrivits av tre läkare och en patientföreträdare i Storbritannien. Sedan har de översatts till mer än tio olika språk. Den svenska texten har publicerats av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Bättre behandling finns också som bok i pdf-format. Du kan ladda ner den kostnadsfritt.

Till toppen av sidan