ATT SKÖTA ETT NYFÖTT BARN

Nyfödd: mat, sömn och skrik

De flesta barn äter och sover oregelbundet i början. Det kan vara svårt att veta vad barnet vill när det skriker, eller när det behöver sova, äta eller vara vaket. Det brukar kännas lättare när du lär känna ditt barn mer, och vardagen blir mer förutsägbar.

Liten bebis som sover i famnen.

Barn är olika. En del äter, sover och är nöjda däremellan. Andra sover lite, äter ofta och gråter mycket.

Hur ofta ska barnet äta?

En del barn äter och sover med jämna mellanrum, men för de flesta barn sker det ganska oregelbundet i början.

De första månaderna är det framför allt hunger och mättnad som styr om barnet sover eller är vaket. Ofta somnar barnet efter att ha ätit. Den allra första tiden är det bra att amma eller mata barnet så ofta och så länge som det vill. En del barn vill bli ammade nästan hela tiden och då kan du själv behöva avbryta en stund när du vill vila. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket mat det nyfödda barnet får i sig. Ett barn som går upp lagom mycket i vikt får i sig tillräckligt med mat. Det kollar du säkrast vid besöken på barnavårdscentralen, bvc, då barnet vägs. Ett annat sätt är att se efter hur ofta barnet kissar.

Om barnet inte orkar äta, om det kissar lite eller inte alls ska du kontakta bvc, vårdcentral eller sjukhus. Du kan också alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för råd.

Det går åt extra vätska, energi och näringsämnen för att producera bröstmjölk och därför behöver du äta varierat och dricka mer än vanligt om du ammar.

Det kan ta tid innan amning eller annat sätt att ge barnet mat fungerar bra. Man kan behöva ha tålamod. Det är bra för barnet att bli ammat men ibland fungerar det inte. Det kan vara allt ifrån små, hanterbara, lättlösta problem som till exempel lindriga sår på bröstvårtorna till svåra amningsproblem som upptar mycket tid och energi. Om du misstänker att barnet inte får i sig tillräckligt, eller om du inte kan eller vill amma är det viktigt att få stöd, hjälp och bra information om alternativen. Du kan vända dig till bvc, BB, amningsmottagningen eller föreningen Amningshjälpen.

Läs mer om amning av barn, om att ge bröstmjölksersättning, och att inte kunna eller vilja amma.

Teckenspråk: Hur ofta ska barnet äta?

Barns behov av att suga

Alla barn föds med en sugreflex. Den är nödvändig för att barnet ska få i sig mat. En del barn vill suga nästan hela tiden, andra är nöjda när de har ätit färdigt. Barn har olika stort behov av närhet och tröst. Det kan kännas krävande att trösta ett barn som nästan bara är nöjt när det får suga på bröstet.

En del barn blir nöjda av att suga på den vuxnes rena lillfinger, ett annat finger, på en napp eller sin egen tumme. Om barnet ammas ska det kunna suga bra på bröstet, innan du erbjuder napp. Om barnet fortfarande är trött efter förlossningen ska du inte ge barnet napp eftersom det då finns risk att barnet nöjer sig med nappen när det egentligen borde äta.

Läs mer om napp- och tumsugning.

Teckenspråk: Napp eller inte?

Barns sömn

De första månaderna är det bra om du kan anpassa dig efter barnets rytm och behov av sömn och mat. Det är också bra att hjälpas åt i familjen om det finns möjlighet. Riktigt små barns mat- och sömnbehov styrs av inre biologiska faktorer som du varken kan eller ska försöka påverka.

Efter några månader börjar barnets biologiska klocka anpassa dygnsrytmen så att barnet så småningom sover mer under natten då det är mörkt och är vaket mer under dagen då det är ljust. Om du tycker att det är svårt att få till dygnsrytmen med ditt barn, kan du få stöd och råd på bvc. Det kommer fler perioder under barnets första år då sömnen påverkas av exempelvis utveckling och tandsprickning.

Om barnet är under tre månader finns det en något ökad risk för plötslig spädbarnsdöd om du sover i samma säng som barnet. Därför ska barnet sova i egen säng, men den kan gärna stå inom räckhåll. Du kan ha barnet hos dig i sängen när barnet är vaket och exempelvis äter, men lägga över det i egen säng när det ska sova.

Läs mer om barnets sömn och hur du kan göra.

Det är vanligt att vara trött som nybliven förälder och att vakna ofta för att ge barnet mat och tillsyn. Det kan vara svårt att sova sammanhängande och du vaknar kanske även om barnet sover. Nyblivna föräldrar har ofta sömnbrist. En längre tids sömnbrist ökar risken för att utveckla en förlossningsdepression eller en depression. Stress och trötthet kan påverka båda föräldrarna.

Även om det är vanligt att små barn har oregelbunden sömn, sover de ofta tillräckligt många timmar över dygnet. Om barnet verkar sova för lite och är missnöjt eller oroligt kan det till exempel bero på hunger, övertrötthet, klåda, kolik eller något annat som gör att barnet har ont eller känner obehag.

Om du har frågor eller behöver stöd kan du vända dig till barnavårdscentralen, bvc, eller vårdcentralen. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få råd.

Allt lättare att förstå barnets behov

Ju mer du lär känna ditt barn, desto lättare förstår du när barnet behöver äta, sova eller vara vaket en stund. Det blir till exempel lättare att hjälpa barnet att komma till ro och somna, om du vet att det alltid brukar sova vid en viss tid.

Teckenspråk: Sova

Små barn skriker

Alla små barn skriker. Det är deras sätt att visa att de vill något eller att något inte känns bra. Barnet lär sig tidigt att använda olika sorters skrik för olika känslor och behov. Vanliga orsaker till att mycket små barn skriker kan till exempel vara att barnet

  • är hungrigt eller törstigt
  • vill få närhet och komma upp i famnen
  • är överstimulerat och behöver få vara i fred och få lugn och ro
  • har ont, till exempel i magen
  • är för varmt eller fryser.

Du lär dig så småningom att tyda skriken och förstå vad barnet menar. Det kan ta olika lång tid beroende på hur tydligt barnet visar vad det vill och vad skriken beror på.

Se filmer med psykolog om hur det kan vara den första tiden.

Det är vanligt att nyfödda barn har en period på dygnet när de är svårare att trösta. Ofta infaller den perioden på kvällen. Det kan vara bra att tänka på att det inte alltid går att lugna barnet. Om barnet äter bra, går upp i vikt och är nöjt för övrigt behöver du oftast inte vara orolig. Barn är helt enkelt ledsna ibland. Det kan kännas frustrerande, men du kan hjälpa ditt barn genom att trösta och finnas nära.

Barnskrik kan vara mycket jobbigt

Om du känner sådan frustration att du inte kan hantera dina känslor när barnet skriker kan du behöva en stund för dig själv. Finns det ingen hemma som kan hjälpa till att ta hand om barnet kan hen ligga kvar en liten stund även om hen skriker. Se bara till att barnet ligger säkert och inte kan rulla ner på golvet eller slå sig. Själv kan du gå in i ett annat rum för en liten paus så att du sedan orkar fortsätta att trösta. Kanske det finns någon du kan ringa som kan komma och hjälpa till.

Innan det gått så långt att du tar hårt eller skakar barnet måste du söka hjälp och stöd, till exempel via bvc, eftersom detta annars kan vara livsfarligt för barnet.

Ibland behöver du söka vård för barnet

Om barnet skriker intensivt eller i intervaller, är ledset stora delar av dagen, äter dåligt eller inte verkar må bra ska du kontakta bvc, en vårdcentral eller en barnläkarmottagning för att få hjälp att ta reda på orsaken.

Du kan också alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få råd.

Spädbarnskolik

Om barnet skriker mycket kan du fundera på om orsaken kan vara spädbarnskolik. Ett barn som har kolik brukar skrika länge, i mer än tre timmar i sträck per dygn i flera dagar. Skrikperioderna kommer oftast i ett tydligt dygnsmönster, vanligtvis under senare delen av dagen, kvällen eller natten. Koliken kan börja redan när barnet är två veckor gammalt, men är oftast som mest intensiv vid sex till åtta veckors ålder.

Om barnet har den här typen av skrikperioder kan det kännas bra med stöd från en sjuksköterska på bvc. Där kan du också få hjälp att avgöra om barnet behöver läkarundersökas för att utesluta någon sjukdom, till exempel komjölksallergi.

Teckenspråk: Små barn skriker

Till toppen av sidan