AMNING OCH FLASKMATNING

Varför rekommenderas amning?

Din bröstmjölk är unik och näringsmässigt anpassad till just ditt barn, för att barnet ska växa och utvecklas. När amningen fungerar ger den också närhet, och är bra för barnet och den som ammar på både kort och lång sikt.

Svenska myndigheter rekommenderar att alla barn ska få enbart bröstmjölk under sitt första halvår. Sedan är det bra om bröstmjölken är en del av kosten under barnets första år, eller längre. När du börjar ge barnet annan mat är det bra om barnet samtidigt även får bröstmjölk.

Bröstmjölk innehåller mycket näring och ger visst skydd

Bröstmjölk innehåller all näring som barnet behöver under sina första sex månader, förutom D-vitamin.

Bröstmjölk innehåller även ämnen från den som ammar som stärker barnet immunförsvar. Enligt forskning minskar bröstmjölk risken för öroninflammationer, diarré, övre luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner. Det finns även forskning som tyder på att bröstmjölk skyddar mot infektioner i magen och tarmen. Amning anses också skydda mot plötslig spädbarnsdöd.

Amning är ekonomiskt, miljövänligt och kostnadseffektivt för både den som ammar och för samhället i stort.

Tidigare ansågs amning även skydda mot allergier, men forskning har visat att det inte alltid stämmer.

Forskning visar att kvinnor som har ammat har minskad risk för att få bröstcancer, äggstockscancer och typ 2 diabetes.

Små barn behöver extra D-vitamin

Det enda som barn inte får i sig tillräckligt genom bröstmjölken är D-vitamin, som är viktigt för uppbyggnaden av skelettet. Därför rekommenderas att alla barn får ett tillskott av D-droppar från en veckas ålder. Barn behöver D-droppar varje dag, året runt åtminstone upp till två års ålder. En del barn behöver D-droppar längre.

I en del landsting får du D-droppar gratis på BVC, i andra får du köpa det på apotek.

Bröstmjölksersättning om du inte ger bröstmjölk

Om du inte ammar eller mjölkar ur bröstmjölk behöver du ge bröstmjölksersättning, även kallat modersmjölksersättning. Bröstmjölksersättning liknar bröstmjölk så långt det är möjligt och innehåller fullgod näring för barnet, förutom D- vitamin.

Om du vet att du inte kommer att amma är det bra om personalen på förlossningsavdelningen känner till det, då kan du få råd och hjälp redan där. Om du har bestämt dig för att ge bröstmjölksersättning ska personalen på förlossningsavdelningen eller bb berätta och visa hur du gör. Du kan få råd på förlossningsavdelningen, bb eller BVC om vilken sort bröstmjölksersättning du ska använda.

Som blivande och nybliven förälder har du rätt till objektiv information om barns mat, så att du kan göra ett val utifrån den kunskap som finns idag. Oavsett om du väljer att barnet ska äta bröstmjölk eller modesmjölksersättning ska ditt beslut respekteras och stödjas.

Tankar om amning under graviditeten

Det kan hjälpa att fundera, och kanske planera, kring amning eller flaskmatning inför att barnet kommer. De flesta barnmorskemottagningar har amningsförberedande samtal eller kurser. Din barnmorska kan annars skriva en remiss till en amningsmottagning, om det finns där du bor. Du kan också fråga din barnmorska om du har frågor eller funderingar. Om du planerar att skriva ett förlossningsbrev till förlossningsmottagningen kan du där beskriva hur du tänker kring amningen.

Till toppen av sidan