Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.

Uretrit, vad är det?

Fråga

Jag har fått veta att jag har uretrit. Vad innebär det och finns det behandling?

Svar

Uretrit betyder inflammation i urinröret. Symtom på uretrit är att det svider när du kissar. Ofta kommer det också en flytning från urinröret.

Bakterier kan ge uretrit

Du kan få uretrit om det kommer in bakterier i urinröret. Det kan vara olika bakterier som orsakar inflammationen, till exempel klamydiagonorré och mykoplasma. Virus och andra bakterier kan också göra att du får uretrit.

Ospecifik uretrit

Många gånger går det inte att fastställa vad som ligger bakom besvären med uretrit. Det brukar då kallas ospecifik uretrit.

Ibland beror besvären på urinvägsinfektion

Besvären med att det svider när du kissar kan bero på en urinvägsinfektion.

Att det svider kan också bero på en irritation längst ut i urinröret som orsakas av mekanisk retning under samlag. Irritationen i urinröret brukar då gå över inom ett till två dygn.

Om du får flytningar och det svider mycket

Sök vård på en vårdcentral om du får besvär med flytningar från urinröret. Detsamma gäller om det svider mer än bara när du kissar.

På vårdcentralen får du lämna urinprov. Med hjälp av olika urinprover kan läkaren se om inflammationen beror på urinvägsinfektionklamydia eller gonorré.

Ibland visar proverna ingenting trots att besvären finns kvar. Då kan du få lämna fler urinprover. Det kan till exempel vara prov som visar om besvären beror på mykoplasma.

Du får diagnosen ospecifik uretrit om proverna inte ger något tydligt svar på vad som orsakar besvären.

Ibland får du antibiotika

Behandlingen som du får beror på vad dina provsvar visar. Du får antibiotika om du har urinvägsinfektion, klamydia eller gonorré.

Det är vanligt att vänta med behandling för att se om besvären går över av sig själv om du har fått diagnosen ospecifik uretrit och har lindriga besvär. Men om du har svåra besvär får du oftast behandling med antibiotika.

Det kan göras en utredning med cystoskopi om du har svåra besvär som inte går över eller kommer tillbaka ofta. Då blir du undersökt med ett cystoskop. Läs om hur en undersökning med cystoskop går till.

Till toppen av sidan