Varför rodnar jag så lätt?

Fråga

Jag har alltid varit blyg och har rodnat på kinderna när jag ska prata inför många människor. På senare tid har det blivit värre. Det krävs nästan ingenting, till exempel bara om en kassörska frågar om jag vill ha kvitto och vi utbyter ögonkontakt i en sekund. Vad kan jag göra åt det?

Svar

Det är många som upplever du beskriver, och det kan vara svårt att hantera. Men det finns flera saker du själv kan göra för att lära dig att hantera situationerna.

 Det är viktigt att du ta tag i det. Annars kan det göra att du undviker situationer där du riskerar att rodna.

Ansiktsrodnad beror på att de ytliga kärlen vidgar sig

Det här styrs av det så kallade autonoma nervsystemet, det vill säga oberoende av din vilja och ofta i situationer där du känner dig stressad. De flesta i din situation tror att omgivningen lägger märke till denna rodnad. Men i själva verket är det mest du själv som märker av den.

Behandlingar och tips

Framförallt gäller det att förändra sättet att tänka på. Kognitiv beteendeterapi kan därför vara till stor hjälp. Kognitiv beteendeterapi innebär att du hittar sätt som förändrar ditt sätt att tänka, hantera känslor och handlingar kopplade till ett visst beteende. Genom att utsätta dig för situationer där du tror att du kommer att bli generad kan du träna dig i att bli bättre.

Här är några tips på hur du kan göra:

  • När ansiktet är på väg att blossa upp så försök att tänka på något annat. Vet du med dig att du rodnar blir det ofta mycket värre.
  • Ett knep att bli av med din rädsla för att rodna är att utsätta sig för den. Du skulle till exempel vara den som först säger att kassörskan kan kasta kvittot och titta hen i ögonen.
  • Stress är den värsta fienden för en människa som har lätt för att rodna. Ett knep när du känner att ansiktet börjar skifta i rött är att sänka axlarna och andas lugnt med djupa andetag.
  • Tänk på att det inte bara är du som rodnar. Det är många som blir generade och röda i ansiktet ibland och inget märkvärdigt med det. Dessutom märks det mindre än vad du tror.
  • Om rädslan för att rodna hindrar dig från att fungera normalt bör du söka professionell hjälp. Kognitiv beteendeterapi kan vara en lösning. Här får du utsätta dig för dina rädslor och på så sätt bearbeta dem på ett effektivt sätt.
  • Är besvären mycket svåra går det att få en operation. Men operationen är svår och kan ge biverkningar i form av svettningar på kroppen.
  •  Andra hjälpmedel kan vara betablockerare en sorts hjärtmedicin eller antidepressiva mediciner.

På vissa vårdcentraler finns det terapeuter med kunskap i kognitiv beteendeterapi. Kontakta en vårdcentral och hör med dem. I en del kommuner kan en vuxenpsykiatrisk mottagning finnas som erbjuder kognitiv beteendeterapi.

Ann-Sofie Norling, sjuksköterska

Till toppen av sidan