Var kan jag få hjälp om jag har problem med dissociation?

Fråga

Var kan jag få hjälp om jag har problem med dissociation?

Svar

Ta kontakt med en vårdcentral eller med en öppenpsykiatrisk mottagning, om du inte redan har någon kontakt med vården. Berätta så tydligt du kan om dina besvär, att du funderat kring begreppet dissociation och att du undrar kring hur du kan få hjälp att må bättre. Om de av något skäl inte kan ta emot dig där så ska de kunna tala om för dig vart du ska vända dig i stället.

Det är svårt att ge ett enkelt svar på vad dissociation är, eftersom det är ett begrepp som kan användas för att beskriva ganska olika typer av tillstånd.

Om man säger att någon dissocierar så brukar man allmänt mena att hen på något sätt försvinner bort, alltså avskärmar sig. Att en person inte är riktigt är känslomässigt medveten om vem hen är eller vad hen är med om. Personen kan känna sig lösryckt från verkligheten, och reagerar inte naturligt på det hen är med om. Personen har inte kontakt med sig själv eller sin kropp.

Förenklat går det att säga att dissociation betyder att olika delar inom en persons psykologiska upplevelse av sig själv eller omvärlden hålls isär från varandra. Till exempel kan det vara så att man minns en händelse rent konkret, men samtidigt inte kan känna de känslor som hör ihop med den händelsen. Minnet av händelsen är då inte förenat till en helhet. Istället är olika delar av minnet dissocierade från varandra.

Det kan ske efter en svår händelse. Ofta sätts begreppet i samband med problem som uppstått efter att man varit med om en traumatisk situation av något slag.

Det kan vara många olika typer av händelser. Allt från att tvingas leva under svåra omständigheter under lång tid, till att plötsligt vara med om en olycka, få ett sjukdomsbesked, eller ett oväntat dödsfall. Både händelserna och hur man påverkas av dem kan ha olika svårighetsgrad.

Begreppet dissociation används som sagt på olika sätt, och kan beteckna en mängd olika tillstånd. Det kan även finnas med som en del när man på grund av en mer allvarlig händelse eller situation utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD  eller andra psykiska problem.

Vilken typ av hjälp du kan behöva vid dissociation beror på vilken form av dissociation det handlar om. Vilka psykiska skador du bär på, och om dessa orsakar din dissociation.

 

Petter Björklund, psykolog

Till toppen av sidan