Vad innebär reflexdystrofi?

Fråga

Jag har besvär med brännande smärta under foten. Läkaren misstänker reflexdystrofi. Vad är det? Vilka undersökningar krävs och vad går att göra åt detta?

Svar

Reflexdystrofi är ett komplicerat tillstånd, som innebär en förändring av nervfunktionen i en del av kroppen. Ofta kan det vara en arm eller ett ben. Reflexdystrofi kallas numera för CRPS och har delats upp i två typer, CRPS 1 och CRPS 2.

Det kan finnas olika orsaker

Vanligast är att det rör sig om en olycka eller slag mot armen eller benet som utlöser förändringen i nervfunktionen. Men reflexdystrofi kan komma utan att du har skadat dig. För en del uppkommer reflexdystrofi utan att det finns någon utlösande orsak.

Symtomen vid reflexdystrofi är varierande

Man har nästan alltid smärta och den kan kännas på olika sätt. Det kan vara en skärande, brännande, molande, eller pulserande smärta. Det är vanligt att ha domningar och ökad känslighet. Darrningar, kramper och svårigheter att styra armen eller benet förekommer. Svettningar kan förekomma. Kroppsdelen kan svullna och huden kan bli tunn. Besvären ökar ofta efter att man ansträngt sig.

Som du märker kan det bli många olika typer av besvär vid reflexdystrofi. Vilka besvär man har varierar från person till person.

Viktigt att utesluta annan sjukdom

Undersökningarna vid misstänkt reflexdystrofi inriktas framför allt på att se om det finns någon annan orsak till besvären. Läkaren frågar om bland annat tidigare skador och tecken på andra sjukdomar. En noggrann kroppsundersökning ingår och då särskilt tester av känseln på den smärtande kroppsdelen. Blodprover tas för att se om det finns någon annan sjukdom som kan påverka nervtrådarna. Ibland görs även mätningar av nervtrådarnas ledningsförmåga på fysiologiskt laboratorium.

Smärtstillande medel och fysioterapi

Någon riktigt bra behandling för reflexdystrofi finns inte. Smärtstillande medel kan användas. Flera andra läkemedel kan användas och ha en viss effekt. Effekten är olika från person till person. Det går också att ge en så kallad nervblockad om smärtan sitter i armen. Fysioterapi ingår ofta.

Prognosen varierar också från person till person. En del blir bra efter några månader medan andra inte blir av med sina besvär.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan