Vad innebär ett förhöjt homocysteinvärde?

Fråga

Vad är homocysteinvärde och vad innebär ett förhöjt värde?

Svar

Homocystein är en aminosyra som bildas i kroppen i samband med ämnesomsättningen. Vi äter mat och maten omvandlas till energi i kroppen. I samband med omvandlingen uppstår bland annat homocystein. Aminosyror är byggstenar i proteiner.

Mängden homocystein kan mätas i blodprov. Det finns många orsaker till att homocysteinvärdet kan vara högt, och ibland finns det inte någon förklaring.

Ett högt homocysteinvärde är inte allvarligt och brukar inte ge några besvär.

Här är några kända orsaker till förhöjt homocysteinvärde:

  • En nedsatt njurfunktion är den vanligaste orsaken till förhöjt homocysteinvärde. Vi får alla en nedsatt njurfunktion när vi blir äldre.
  • Brist på vitamin B12, vitamin B6, och folsyra. Orsaken till B-vitaminbrist kan bero på att du inte äter tillräckligt med B-vitamin i maten eller att kroppen inte kan ta upp B-vitamin i mag-tarmkanalen.
  • En del läkemedel kan höja värdet, bland annat läkemedel som innehåller det verksamma ämnet metformin eller omeprazol. Metformin används mot diabetes typ 2 och omeprazol mot halsbränna och magsår.
  • Olika sjukdomar som till exempel låg ämnesomsättning och benskörhet kan göra att du får högt homocysteinvärde.
  • Rökning och kaffe kan höja homocysteinvärdet.

Allmänt om homocystein

Det är inte så många år sen det upptäcktes att det finns sjukdomar som kan kopplas ihop med homocystein. Det forskas mycket om homocystein.

Det finns en koppling mellan högt homocysteinvärde och hjärt-kärlsjukdom. Kopplingen är inte särskilt stark. Det är inte känt på vilket sätt högt homocysteinvärde och hjärt-kärlsjukdom hänger ihop.

Till toppen av sidan