Vad är kronisk myelit?

Fråga

Vad är kronisk myelit?

Svar

Kronisk myelit är ett allvarligt tillstånd som betyder att det är en kronisk inflammation i ryggmärgen. Det är en mycket ovanlig sjukdom. Diagnosen ställs efter att andra, liknande sjukdomar har uteslutits. Den läkare som utreder den här typen av besvär är en neurolog som är specialist på nervsystemets sjukdomar. I utredningen ingår bland annat magnetkameraundersökning.

Besvären vid kronisk myelit påminner en del om sjukdomen MS. Svaghet och påverkan av känseln förekommer nästan alltid och ibland även smärta.

Ibland finns en bakomliggande orsak till kronisk myelit och det kan vara borrelia, syfilis, HIV och HIV-liknande virus. I utredningen ingår undersökning av dessa sjukdomar. I sällsynta fall hittas en bakomliggande sjukdom. I såna fall behandlas förstås den.

Någon speciell eller botande behandling för kronisk myelit finns inte. Men ibland ges kortison i höga doser för att dämpa besvären.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan