Vad är G6PD?

Fråga

Jag vill veta mer om blodbrist som beror på G6PD-brist.

Svar

Förkortningen G6PD står för glukos-6-fosfat-dehydrogenasbrist. G6PD är ett enzym som hjälper till med omsättningen av socker i de röda blodkropparna.

Det finns en risk att blodkroppar förstörs när du använder vissa läkemedel eller äter viss mat om du saknar G6PD. Du får då blodbrist.

Vad beror det på?

G6PD-brist är en livslång genetisk sjukdom som är vanligare hos män än hos kvinnor.

Anlaget till sjukdomen sitter i X-kromosomen. Kvinnor har två X-kromosomer och kan vara symtomfria om anlaget bara sitter i den ena X-kromosomen. Män har bara en X-kromosom och kan därför få symtom på sjukdomen om de har anlaget. Sjukdomen kan hos en del vara svår, medan den hos andra bara ger lätta besvär.

G6PD-brist är vanligare i vissa delar av världen. I medelhavsområdet är sjukdomen känd under namnet favism.

Symtom

Följande symtom är vanliga vid G6PD-brist:

  • Feber
  • Gul urin
  • Gula ögonvitor.

Om sjukdomen inte är känd inom familjen upptäcks den ofta genom att du blir sjuk när du äter bondbönor, eller favabönor som de också kallas. Har du G6PD-brist blir du sjuk av bönorna och kan få blodbrist.

Behandling

Du bör undvika läkemedel och mat som ger besvär. Du bör få en lista av läkaren över läkemedel och mat som du bör undvika. Hit hör bland annat vissa läkemedel mot urinvägsinfektioner och vissa läkemedel mot ledgångsreumatism.

Sjukdomen ger ett visst skydd mot malaria.

Till toppen av sidan