Scheuermanns sjukdom, vad är det?

Fråga

Vad betyder diagnosen Mb Scheuermann?

Svar

Scheuermanns sjukdom, Mb Scheuermann och Scheuermanns kyfos är olika namn på ett och samma tillstånd där bröstryggen är mer kutryggig än vanligt.

De allra flesta har en krökning av bröstryggen, men vid Mb Scheuermann är krökningen större än vanligt.

Mb Scheuermann beror troligen på en förändring bröstryggen där kotorna får en lätt kilform. Mb Scheuermann upptäcks ofta i tonåren. Krökningen försvinner inte efter tonåren, men ökar inte heller. Ibland upptäcks Mb Scheuermann när du genomgår en röntgen av ryggen, av andra skäl.

Mb Scheuermann ger hos de flesta inga besvär. Ibland förekommer smärtor men de brukar gå över. Smärtor brukar bara förekomma om ryggen är väldigt krökt och ge besvär hos vuxna. Sjukgymnastik brukar rekommenderas om du har besvär av Scheuermanns sjukdom.

Ingen behandling brukar behövas, om du inte har några besvär. Hos barn med en stor krökning som ökar kan behandling med korsett bli aktuell.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan