Kan vi göra något åt vår dotters skolios?

Fråga

Vår dotter på snart sju år röntgades för ett år sedan och då konstaterades en bröstryggskolios på tio grader. Nu vill läkaren röntga på nytt för att se en eventuell förändring.

Kan vi som föräldrar göra något åt hennes skolios? Ska hon undvika vissa saker eller göra vissa övningar? Hon har inga besvär av ryggen.

Svar

Det finns inget särskilt som din dotter behöver undvika för att hon har skolios.

Hon ska vara med på skolidrotten, och ni föräldrar kan gärna uppmuntra henne att delta i annan fysisk aktivitet också. Risken för skador är inte ökad för att hon har skolios.

Ibland får barn med skolios en remiss till fysioterapeut för att uppmuntras till träning av rygg- och bukmusklerna. Det finns däremot inget sätt att minska skoliosutvecklingen med hjälp av träning.

Det här innebär skolios

Skolios innebär en avvikande krökning och vridning i ryggraden.

Att ha en lindrig skolios innebär inte någon ökad risk för ryggsmärtor och inte heller för andra besvär.

Måttlig skolios ger i första hand ett förändrat utseende på ryggen. Svår skolios innebär däremot rotation av bröstkorgen och risk för påverkan på lungor och hjärta. Med svår skolios menas skolioser på 50 - 60 grader och mer.

Viktigt med regelbundna kontroller

Det går inte att säkert säga hur skoliosen kommer att utveckla sig med tiden, innan er dotter växt klart. Utvecklingen av skoliosen beror till stor det på hur fort hon växer. Det betyder att det kan ske snabba förändringar när hon växer. Därför är det viktigt med regelbundna kontroller.

Kontrollerna kan göras med hjälp av enkla mätningar om det är en lindrig skolios. Det är så barnens ryggar undersöks vid hälsokontrollerna i skolan.

I övrigt görs uppföljningarna, precis som du skriver, med hjälp av både läkarbesök och röntgenundersökningar. Hur lång tid det ska gå mellan undersökningarna kan variera utifrån din dotters ålder och tillväxt.

Korsett förhindrar att krökningen ökar

Vid lindriga skolioser finns inte någon metod för att hindra förloppet. Växer din dotter fortfarande och har en skolios på minst 25 grader, behandlas den i första hand med korsett. Korsettbehandlingen kan nämligen hindra den fortsatta ökningen.

 

 

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan