Hur länge kan jag bära på legionellabakterier?

Fråga

Kan bakterien legionella finnas kvar i kroppen i flera år?

Svar

Nej, du kan inte vara bärare av legionella under flera år. Det innebär att en infektion är en enstaka händelse. Bakterien kan inte ligga kvar i kroppen och ge symtom vid senare tillfällen. Du får alltså inte en infektion på grund av en bakterie som du fått för flera år sedan.

Bakterien legionella är för det mesta ofarlig. För att bli sjuk måste du andas in den och samtidigt ha nedsatt immunförsvar.

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan