Salmonella är en sjukdom som oftast kräver en stor mängd bakterier för att den ska smitta. Det förutsätter oftast att bakterien först förökas i livsmedlet. Det är alltså inte så troligt alls att du skulle bli smittad när du träffar dina vänner.

Inkubationstiden, från det du blivit smittad tills du blir sjuk, är oftast ett till tre dygn. Normalt bär du på smittan i fyra till sex veckor. Någon procent blir bärare en längre tid. Det betyder att dina vänner troligen inte har någon salmonella kvar då ni ses, om sju veckor.