Går det att ha antikroppar mot borrelia utan att ha en infektion?

Fråga

Min dotter har sedan ett år haft problem med lederna. De är kraftigt svullna och stela. 

Läkaren har tagit blodprov för borrelia. Han säger att det finns antikroppar, men att det ändå inte är en borreliainfektion min dotter har. Hur kan hon ha antikroppar mot borrelia utan att haft en infektion?

Svar

Att tolka blodprov för antikroppar mot borrelia kan vara ganska knepigt.

Att det går att se antikroppar mot borrelia i ett blodprov betyder bara att man någon gång under sitt liv blivit smittad av bakterien. Immunförsvarets celler har känt igen bakterien som något främmande och börjat producera antikroppar. Har du haft en borreliainfektion blir i regel antikropparna kvar som ett immunologiskt minne av infektionen. 

Det går inte att genom ett enskilt blodprov skilja på en aktuell infektion och en tidigare genomgången infektion. För att få vägledning i detta behöver provtagningen upprepas med fyra till åtta veckors mellanrum. Stiger värdena talar det för en aktuell infektion.

Har du symtom som starkt talar för en borreliainfektion brukar du få behandling utan att resultatet av en upprepad provtagning inväntas. Men när det gäller din dotter bedömde nog läkaren att sannolikheten för en borreliainfektion var liten.

Det finns ytterligare några faktorer som försvårar tolkningen. Det förekommer att testet felaktigt visar att du har antikroppar fast du aldrig smittats av borrelia.

Du kan också ha antikroppar för att du blivit smittad av borrelia vid något tillfälle utan att du uppfattat att du haft en borreliainfektion. Det kan förstås bero på att du haft infektionstecken men inte observerat dem och att infektionen självläkt. Men det kan också bero på att du haft en infektion utan några symtom, en så kallad subklinisk infektion. Ungefär hälften av alla som smittas med borrelia via ett fästingbett får inte några sjukdomstecken som de vet om.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan