Finns det några risker med piercing i tungan?

Fråga

Finns det några risker med piercing? I tungan?

Svar

De flesta riskerna med piercing i tungan hör samman med själva håltagningen. Det kan vara svårt att säkert veta om den som utför piercingen verkligen använder sterila instrument. Därför är det viktigt att du gör det i en studio där de har utbildning för det.

Svullnad

Svullnad av tungan är det vanligaste besväret efter en piercing. I sällsynta fall kan den bli så kraftig att luftvägen blockeras.

Naturliga besvär som alltid blir vid piercing i munnen är smärta, svullnad och ökat salivflöde.

Infektioner

Om instrumenten inte är sterila eller hygienen är bristfällig vid piercingen finns det risk för att få en infektion i tungan. Även om de flesta infektioner läker snabbt, finns en liten risk för mer allvarliga infektioner som sepsis.

Allergi

Nickelallergi är en risk som särskilt personer som haft eksem ska tänka på. Då är det extra stor risk för att allergin förvärras. Eller så kan nickelallergin börja av att du piercar dig.  

Skador på tänder, tandkött och nerver

Vid piercing i tunga och läppar kan du få skador på tänder, tandkött och slemhinna. Det finns en viss risk att du biter sönder en tand mot din piercing. Det kan uppstå en blödning som kan vara svår att stoppa om ett bblodkärl skadas under håltagningen. Piercing i tungan kan också påverka känseln i tungan, talet och ge tuggsvårigheter. 

Till toppen av sidan