Kan jag få ersättning för felaktig tandbehandling?

Fråga

För tre månader sedan drog jag ut en visdomstand. Jag har inte full känsel i tungan efter detta.

Om jag nu inte får tillbaka känseln i tungan fullt ut, kan jag då få ersättning för detta? Hur stor ersättning kan man kräva i så fall? Går det att fixa på något sätt, så att jag får tillbaka känseln.

Svar

Förmodligen har du fått en nervskada i samband med att din visdomstand drogs ut.

Nervskador är oftast övergående, men kan bli bestående även om det är ovanligt. Har inte känseln återkommit inom två år kan du ansöka om ersättning vid patientskada från är en patientförsäkring. En sådan har både offentlig och privat tandvård liksom hälso- och sjukvård.

Läs mer om möjligheterna att få ersättning från patientförsäkringen.

Det finns inte någon särskild behandling som kan skynda på nervläkningen. Det finns inte heller något sätt att i förväg säga hur mycket av känseln som kommer att komma tillbaka just för dig.

Jag förstår att du tycker att det känns obehagligt att inte ha full känsel i tungan. Men känseln brukar för det mesta komma tillbaka även om det kan ta lång tid. Därför brukar vårdens försäkringsbolag inte göra någon bedömning förrän det har gått två år.

Storleken på en eventuell ersättning beror på hur stor skadan är när den bedöms.

Till toppen av sidan