Jag vill veta mer om ett nytt virus som kallas EV D68

Fråga

Det verkar vara särskilt allvarligt hos barn.

  • Vad är det för virus, hur smittar det?
  • Vilka symtom får man?
  • Vad kan jag göra för att minska risken att mitt barn smittas?
  • Vad ska man göra om han får viruset ändå? 
  • Kan man vaccinera sig?

Svar

Jag ska besvara dina frågor i tur och ordning.

  1. EV D68 är ett virus i gruppen enterovirus. Det är inget virus som plötsligt kommit till Sverige, utan har sannolikt funnits här under många år. Men läkare har inte letat speciellt efter det. Viruset smittar genom droppsmitta, när du hostar, nyser eller vid direktkontakt på samma sätt som vanliga förkylningsvirus. Eller om du tar på en yta som någon annan sedan vidrör.

  2. Symtomen kan variera, men det vanligaste är luftvägssymtom som hosta och väsande andning. Feber och värk i leder och muskler kan också förekomma. Barn och vuxna som har astma eller någon annan luftvägssjukdom kan få svårare symtom.

  3. Bästa sättet att skydda sig mot infektion är desamma som mot andra virussjukdomar, alltså att ha en god handhygien, undvika kontakt med andra som har förkylningssymtom.

  4. Det finns ingen speciell behandling mot viruset, utan att bara stödja kroppen att ta hand om infektionen på vanligt sätt. Vila, dricka vatten och ta febernedsättande eller smärtlindrande medicin om det behövs. Vid svåra symtom kan man behöva vård på sjukhus.

  5. Något vaccin mot sjukdomen finns inte.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten om EV-D68:

”Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker rapporter om polioliknade symtom, förlamning eller muskelsvaghet, hos ett litet antal barn varav några med verifierad EV-D68. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.”

Du kan du läsa mer om det här på Folkhälsomyndigheten.

Carl Lindgren, Barnläkare

Till toppen av sidan