Kan rökning göra det svårare att bli gravid?

Fråga

Jag har läst att rökning kan göra det svårare att bli gravid. Varför då, och på vilket sätt? Ökar min chans att bli gravid om jag slutar röka?

Svar

Det stämmer att rökning gör det svårare att bli gravid. Undersökningar har visat att det är upp till 30 procent svårare för kvinnor att bli gravida om de röker.

Framför allt beror det här på att nikotin och andra kemikalier i tobaksrök påverkar äggstockarna negativt och även försämrar ett embryos förmåga att fästa i livmodern. Hur stor försämringen är beror bland annat på hur länge man har rökt och hur mycket man röker. Förmågan att bli gravid förbättras om man slutar röka. 

Rökning påverkar även mannens fruktsamhet. Både genom att minska antalet spermier och kvaliteten på spermierna.

Utöver möjligheterna att bli gravid är det förstås också bra att tänka på fostrets välbefinnande under graviditeten, och barnets efter födseln. Barn till rökande mödrar väger mindre vid födseln och blir lättare sjuka än barn till icke-rökare. Barn i rökande hem får lättare allergi, astma och olika luftvägsinfektioner.

Förutom alla goda skäl att sluta röka för sin egen hälsas skull finns alltså en lång rad argument för att sluta röka om du planerar att skaffa barn.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan