Är det mindre farligt att snusa än att röka?

Fråga

Min man har varit jätteduktig och slutat att röka. Men till min fasa har jag märk att han börjat snusa istället. Är det verkligen mindre skadligt att snusa än att röka, som han påstår?

Svar

Ja, det stämmer att det är mindre farligt att snusa än att röka, därmed inte sagt att det är ofarligt. Rökningens negativa effekter på luftrör och lungor slipper dock en snusare.

Rökningen förstör till exempel sakta men säkert lungvävnaden så att du till slut kan få mycket svårt att få det syre som kroppen behöver. Detta sker hos alla rökare. Sedan är risken för lungcancer mycket ökad för rökare jämfört med de som inte röker.

De skadliga effekterna av snus förmedlas till stor del av nikotin. Nikotin medför omedelbara effekter på kroppen som att blodtrycket och hjärtfrekvensen ökar. Även de inre väggarna i blodkärlen förändras. Hur dessa effekter påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom hos en snusare är fortfarande inte helt klarlagt.

Troligen är det också nikotinet som gör att det är riskabelt att snusa under en graviditet.

Risken för vissa cancerformer till exempel bukspottkörtelcancer, är också ökad för snusare. Om detta även gäller cancer i munhålan är omdiskuterat. Däremot skadar snuset slemhinnan i munnen och kan leda till ökad risk för tandlossning. Slutligen ökar snuset även risken för att få diabetes.

Det är främst nikotinet som är beroendeframkallande vid både rökning och snusning. Och beroendet som nikotinet skapar är mycket starkt. Därför är det inte ovanligt att personer som slutar röka börjar snusa i stället, precis som din man. Om man ska välja mellan att snusa och röka ur hälsosynpunkt så är det bevisat att snusning är mindre farligt än rökning.

Katrin Hint, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan