Är det farligt att röka lite på helgerna?

Fråga

Jag undrar hur farligt det är att bara röka på helgen?

Jag röker inte på vardagarna då jag jobbar, känner inget sug då och kan klara mig. På helgerna är det värre och jag röker då ungefär tre cigaretter per dag.

Svar

Ingen kan säga exakt hur farligt det är för just dig att röka knappt tio cigaretter per vecka.

Det finns ett tydligt samband mellan risk för allvarliga sjukdomar och antalet cigaretter som du röker, det är bevisat genom forskning. Vart den nedersta gränsen är för att det ska vara helt ofarligt är dock omöjlig att säga. Du får räkna med att även din lilla rökning innebär en riskökning, däremot inte jämförbar med om du röker till exempel 20 cigaretter om dagen.

Det finns en färsk enkätundersökning från USA som talar för att även så lite rökning som en cigarett per dag skulle kunna innebära en påtaglig riskökning för lungcancer. Denna typ av undersökningar kan däremot innehålla en hel del felkällor som gör dem svårtolkade.

Risken för dig ligger annars i att du i längden kanske inte kan hålla dig till den här låga nivån på din rökning. Kanske hamnar du någon gång i nån form av livskris. Har du då redan rökvanan är det lätt att trilla dit och ta till cigaretterna som tröst. Plötsligt är du kanske fast på en betydligt högre konsumtion. Så bäst är att försöka sluta medans tid är.

Ditt beroende är nog mest socialt eftersom du kan vara utan i flera dagar, så något större nikotinberoende har du sannolikt inte. Det gör det så mycket enklare att sluta.

Försök att tänka så här: Vad är idag positivt för dig med att röka, och vad är negativt?

Tänk sedan vad som skulle hända om du slutade helt, vad skulle vara positivt respektive negativt.

Bestäm dig sedan för att sluta, ingen annan än du själv kan bestämma och genomföra ett sådant beslut.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan