Aktuellt

Det nationella vaccinationsprogrammet för barn utökas med rotavaccin

Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet.

En bebis som hålls upp av sin mamma. Fotografi.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. Men sjukdomen förekommer även hos äldre barn. De flesta barn har haft en rotavirusinfektion innan de börjar skolan.

Den första dosen av vaccinet ges vid 6 veckors ålder. Vaccinet är en vätska som barnet får i munnen.

Vad är det nationella vaccinationsprogrammet för barn?

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot elva sjukdomar. Flickor erbjuds ytterligare ett vaccin.

I det nationella vaccinationsprogrammet ingår vaccin mot följande sjukdomar:

 • difteri
 • kikhosta
 • stelkramp
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • rotavirus
 • röda hund
 • humant papillomvirus (HPV). Endast flickor.

Varför erbjuds vaccinationer till alla barn?

Vaccinationer skyddar ditt barn mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador. Vaccinationer ger ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar.

Flera av sjukdomarna som barn erbjuds vaccin mot är ovanliga i Sverige i dag, mycket tack vare vaccinationsprogrammet.

Sjukdomarna är däremot vanliga i flera andra länder. De skulle snabbt kunna spridas på nytt och leda till epidemier om man slutar vaccinera mot dem.

Vaccinationsprogrammet ger ett bra skydd mot sjukdomar som ditt barn kan komma i kontakt med i Sverige och utomlands.

Läs mer:

Läs om vaccin mot rotavirus 

Läs om vaccinationsprogrammet för barn

Till toppen av sidan