Mun och tänder

Tandvård och covid-19

Innehållet gäller Västra Götaland

Du som är symtomfri kan vända dig till Folktandvården som vanligt. Om du däremot känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber behöver du boka om din tid. Kontakta din klinik vid frågor.

Patienter med misstänkt eller konstaterad smitta tas om hand på särskilt utsedda kliniker efter kontakt via din ordinarie Folktandvårdsklinik.

För dig som har en privat tandvårdskontakt och behöver akut tandvård gäller följande:

  1. Kontakta din ordinarie tandvårdsklinik för vård och/eller rådgivning.
  2. Om din ordinarie klinik är stängd kan du istället kontakta valfri Folktandvårdsklinik via telefon.
  3. Folktandvårdskliniken gör en bedömning av vilken hjälp du behöver och förmedlar kontaktuppgifter till närmaste akutklinik för vidare telefonkonsultation om det behövs.

Vård och konsultation debiteras enligt Folktandvårdens gällande prislista.

Följ de allmänna råden för att undvika att bli sjuk och för att förhindra att smittan sprids.

Till toppen av sidan