Om covid-19 – coronavirus

Om ditt provsvar - antikroppstest

Innehållet gäller Västra Götaland

Antikroppstest, eller serologiskt test, visar om det finns antikroppar mot virus i ditt blod. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-CoV-2.

Testerna som används för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 uppfyller prestandarekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som finns i Vägledning för antikroppspåvisning.

Oavsett provresultat är det viktigt att fortsätta följa myndigheternas råd för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19.

Positivt provsvar

Om du får ett positivt svar innebär det att du har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2. Det betyder att du har haft covid-19 eller blivit vaccinerad.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att i stort sett alla som har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2, har ett skydd mot återinfektion med allvarliga symtom, åtminstone i ett halvår från infektionstillfället.

Om du har antikroppar mot SARS-CoV-2 minskar risken att du smittas och därmed minskar även risken att du för smittan vidare till andra. Det innebär också en möjlighet att i större utsträckning träffa andra personer. Det kan i första hand röra sig om att umgås med närstående, både inomhus och utomhus.

Även om resultatet är positivt behöver varje person alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen. Det är också viktigt att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället.

För mer information, läs om antikroppstest på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Negativt provsvar

Ett negativt svar innebär att du saknar mätbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2. Det talar emot att du har haft covid-19. Det kan också bero på att du har tagit provet för tidigt (tidigare än 3 veckor efter att du blivit frisk) eller att det har gått så lång tid att antikropparna har försvunnit (flera månader).

Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning i samhället.

Gränsvärde

Gränsvärde innebär att det inte går att bedöma om du har antikroppar mot SARS-CoV-2. Det kan till exempel bero på att provet är taget för tidigt (tidigare än 3 veckor efter att du blivit frisk). Det kan också bero på att det finns något i provet som stör analysen. Vid misstanke om att provet är taget för tidigt kan en ny provtagning efter fyra veckor övervägas. Om även detta prov visar gränsvärde behövs inget nytt prov. Slutsatsen är då att antikroppar inte med säkerhet har påvisats vilket talar emot att du har haft covid-19.

Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning i samhället.

Inte utförd

Om provet inte analyserats på grund av tekniska orsaker, kan du boka en ny tid för kostnadsfri provtagning. Ta med och visa upp provresultatet vid nästa provtagningstillfälle. Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning i samhället.

Till toppen av sidan