Om covid-19 – coronavirus

Om ditt provsvar - antikroppstest

Innehållet gäller Västra Götaland

Antikroppstest, eller serologiskt test, visar om det finns antikroppar mot virus i ditt blod. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-CoV-2.

Testerna som används för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 uppfyller prestandarekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som finns i Vägledning för antikroppspåvisning.

Oavsett provresultat är det viktigt att fortsätta följa myndigheternas råd för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19.

Till toppen av sidan