Om covid-19 – coronavirus

Antikroppstest för dig som har varit sjuk tidigare

Innehållet gäller Västra Götaland

Ett antikroppstest kan visa om du utvecklat antikroppar. Antikroppar ger med hög sannolikhet ett skydd mot att du åter blir sjuk i covid-19 den närmaste tiden.

Från och med den 1 april kan du inte själv boka ett antikroppstest

Från och med 1 april 2021 kommer antikroppstest endast genomföras efter medicinsk bedömning. Detta gäller även för personal inom vård- och omsorg. Barn testas heller inte för antikroppar om det inte anses medicinskt nödvändigt.

Den nya rutinen innebär att du inte längre själv kan boka tid för antikroppstest. Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Västra Götalandsregionen kan återuppta antikroppstester i stor skala om förutsättningarna skulle förändras.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om provtagning för covid-19

Läs mer om hur du tolkar ditt provsvar

Till toppen av sidan