OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

KÄLLA: vgregion.se

Kontakta din vårdcentral innan provtagning eller gå in på din vårdcentrals webbplats för att få information om vad du ska tänka på. Olika vårdcentraler kan ha olika rutiner kring provtagning.
Det är många som vill testa sig. Därför kan det bildas köer och bli långa väntetider.

I Västra Götaland kan du INTE via 1177 Vårdguiden boka tid och plats för provtagning.

Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning.

För att kunna testa dig måste du ha haft symtom i minst 24 timmar annars finns risk att pågående infektion inte upptäcks.

Provtagning görs för dig som har milda symtom. Prov tas för att i första hand utesluta andra sjukdomar och för att du ska få rätt behandling. Provet visar om du har en pågående infektion och kallas för PCR-test. Får du ett negativt provsvar, som visar att det inte finns en pågående infektion, kan du vid milda symtom återgå i arbete.
Vid ett positivt provsvar får du information av vårdpersonalen om hur du ska göra för att undvika att sprida sjukdomen.

Symtom som är vanliga vid covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, andnöd, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne.

Tänk på att du kan vara smittbärare. Undvik därför att träffa andra människor och situationer där trängsel förekommer.

Hur gör jag för att bli provtagen?

Den som vill ta ett prov uppmanas att besöka sin vårdcentrals webbplats för att få veta hur provtagningen går till. Möjligheten att testa sig ökar successivt och det är viktigt att vårdcentralerna får lite tid att bygga upp detta.
Vid svåra symtom, som behöver bedömas av sjukvårdspersonal, ska du vända dig till ordinarie vårdkontakt eller vårdcentral.

När får jag svar?

Det är hög belastning på laboratorierna som analyserar proven. Du kan därför få vänta i en vecka innan du får svar.
Svaren ges via sms, telefon eller på annat sätt beroende på vårdcentral. Om ditt prov har tagits som ett så kallat självtest/egentest så meddelas svaret till din mobil via sms och webbsidan direkttest.se, se instruktionen du fått vid provtagningen.

I väntan på svar

I väntan på ditt provsvar betraktas du som smittsam:

  • Stanna hemma och undvika att träffa andra människor än de du delar hushåll med. Du ska inte gå till arbete eller skola och inte heller andra platser utanför hemmet.
  • Försök hålla ett avstånd på minst 1-2 meter till dem du bor med, till exempel genom att vara i ett eget rum och inte äta tillsammans med andra. Om det är möjligt ska du ha eget sovrum och inte dela badrum.
  • Var noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna ofta med tvål och vatten).
  • Hosta och nys i armvecket eller i näsduk.
  • Res inte med kollektivtrafiken.

Vad gör jag när jag får mitt provsvar?

Om provet är negativt har du sannolikt inte covid-19 just nu och kan leva som alla andra och förstås fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans med
mera.

Om provet är positivt har du covid-19. Då ska du förhålla dig till de regler som finns i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Om provet är misslyckat kan provet ha behövt kasseras på grund av skada eller så går det inte att otvetydigt säga att du inte har covid-19. Kontakta provtagande enhet för att planera ett omprov.

Vad kostar det att provta sig?

PCR-tester som är tillgängliga via vårdcentraler är gratis för den enskilde, i enlighet med Smittskyddslagen.
Antikroppstester används inte för att ställa diagnos i det akuta skedet och är i nuläget inte tillgängliga för privatpersoner.

Stor undersökning av covid-19 i Göteborg

Västra Götalandsregionen gör under vecka 26-29 en undersökning av förekomsten av covid-19 i Göteborg, en så kallad prevalensundersökning.
Undersökningen omfattar 17 000 slumpvis utvalda personer i olika delar av Göteborg få en inbjudan att ta prov på sig själva från svalg och näsa.
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur stor andel av befolkningen i olika åldrar och olika delar av Göteborg som just nu har covid-19. Det är viktigt för att kunna planera sjukvård och arbetet för att förhindra smittspridning. Resultatet kommer att ge en ögonblicksbild av hur många i göteborgsområdet som bär på det virus som orsakar covid-19 (SARS-COV2-RNA).
Läs mer om provtagningen i Göteborg på Vgregion.se

Till toppen av sidan