OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att få skydd mot sjukdomen.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med ytterligare vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 med feber, hosta och andra kraftiga besvär har förmodligen ett bra skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge ett bra skydd mot sjukdom finns kvar.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Västra Götaland

Vaccinering i Västra Götaland

Pågående vaccinering

Fas 1 av vaccinationen pågår i Västra Götaland enligt plan. Vaccineringen startade med äldre och sköra på särkilt boende. Nu pågår vaccination av invånare med hemtjänst och hemsjukvård samt deras vuxna hushållskontakter samt personal som jobbar nära dessa grupper.

Fas 2 startar så fort Västra Götalandsregionen har fått tillräckligt med vaccin. De äldsta får vaccin först.

Läs mer om folkhälsomyndighetens vaccinationsplan

Du som är 65 år eller äldre

Förhoppningen är att komma igång med vaccineringen början av mars för alla som är 65 år eller äldre. Eftersom tillgången på vaccin är osäker går det i nuläget inte säga exakt när det går att boka tid.

När vårdcentralerna får vaccin läggs information ut på respektive vårdcentrals hemsida och på 1177.se. För närvarande går det dock inte att boka tid.

När väl tidsbokningen kommer igång så använd gärna internet för att boka tid. Detta på grund av hög telefonbelastning hos vårdcentralerna.
Om du inte har tillgång till internet, kommer du att kunna ringa din vårdcentral och boka vaccinationstid.

Du som är 85 år eller äldre kommer att bli uppringd av din vårdcentral med erbjudande om att boka tid.

Vaccination av allmänheten

När vaccin till prioriterade grupper säkrats, startar vaccinering till allmänheten. Vaccination mot covid-19 erbjuds till personer som är 18 år eller äldre. Du behöver inte vara folkbokförd i Västra Götaland, det räcker att du befinner dig här. 

Preliminär start för vaccination av allmänheten är i maj. Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19.

Aktuell information om vaccination i Västra Götaland kommer att publiceras löpande på den här sidan.

Var kan jag vaccinera mig?

Du kan bli vaccinerad i hemmet om du har hemtjänst eller hemsjukvård.

Personer i riskgrupp kommer i första hand att erbjudas vaccination via vårdcentraler och sjukhus. Om du tillhör en riskgrupp får du ett brev med information när det är dags att vaccinera.

Vissa vårdcentraler kommer troligtvis att erbjuda drop in för allmänheten. Information om vart du ska gå för vaccination kommer att finnas på 1177.se och på din mottagnings webbplats.

Hur bokar jag tid?

Det går ännu inte att boka tid för vaccination för allmänheten. Personer som bor på särskilt boende eller har hemsjukvård behöver inte boka tid, det sköter personalen.

Aktuell information om bokning av tid för vaccination kommer att finnas här på 1177.se och på din vårdcentrals webbplats.

Vaccinationen är avgiftsfri

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för alla som bor eller vistas i Västra Götaland. Det gäller personer över 18 år.
Läs mer om patientavgifter under pandemin

Så vet du om du tillhör en riskgrupp

Vilka personer som ingår i de medicinska riskgrupperna finns beskrivet på Folkhälsomyndighetens webbplats. Din läkare kan också avgöra om du tillhör en riskgrupp.

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det varierar hur lång tid det ska vara mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du kan inte räkna med att vara skyddad mot covid-19 efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.  

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen.Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. De har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner. Även vårdpersonal ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Västra Götaland

Telefontjänster

Regional telefontjänst

Från och med den 24/2 erbjuder Västra Götalandsregionen en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in digitalt på 1177.se för att läsa om allmänna frågor kring vaccination mot covid-19.
Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00

113 13 Sveriges nationella informationsnummer 

Ett annat viktigt telefonnummer är 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för få information om covid-19, allvarliga olyckor och kriser.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Nationell telefonlinje om covid-19 på flera språk

Om du vill ha svar på frågor om covid-19 på andra språk kan du ringa 08-123 680 00.
Öppettider: Vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
De språk som talas är: engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska.
Läs mer om den nationella telefonlinjen på olika språk

Till toppen av sidan