Om vaccin mot covid-19

Jag är 16 år och vill inte vaccinera mig. Mina föräldrar vill att jag ska vaccinera mig. Måste jag det?

Fråga

Jag är 16 år och vill inte vaccinera mig. Mina föräldrar vill att jag ska vaccinera mig. Måste jag det?

Svar

Nej. Vaccination mot covid-19 är frivillig, ingen kan tvingas till vaccination. Även omyndiga ungdomar har rätt att själv bestämma om de vill vaccinera sig.

Att vaccinera sig är det mest effektiva sättet att skydda sig mot covid-19. Unga kan bli sjuka i covid-19, även om de sällan blir svårt sjuka. Men risken finns att även en ung person blir allvarligt sjuk eller får långvariga besvär efter att ha haft covid-19. Du som vaccinerar dig bidrar också till att minska smittspridningen. 

Till toppen av sidan