Om vaccin mot covid-19

Kan jag vaccinera mig mot covid-19 och influensa samtidigt?

Fråga

Kan jag vaccinera mig mot covid-19 och influensa samtidigt?

Svar

Du som är över 18 år kan ta vaccin mot influensa samtidigt som vaccin mot covid-19. Det gäller dig som får en vanlig dos av vaccinet mot influensa. Då får du en spruta i varje arm.

Det finns ingen ökad risk för att få någon allvarlig biverkning om du tar vaccinen samtidigt. Men eftersom du får två sprutor kan du få ont på båda stickställena. De flesta får inte mer biverkningar av att ta flera vaccin samtidigt.              

Du ska inte ta ett så kallat högdosvaccin mot influensa samtidigt som vaccin mot covid-19. Det vaccinet mot influensa får nästan bara personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Det är bara vaccinet mot influensa som du kan ta samtidigt som du vaccinerar dig mot covid-19. Du ska inte ta något annat vaccin en vecka före eller efter att du vaccinerat dig mot covid-19. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen. Du kan alltså inte vaccinera dig mot influensa, covid-19 och pneumokocker samtidigt.

Välj region högst upp på sidan för att få reda på vad som gäller där du bor.

Västra Götaland

Samtidig vaccination mot influensa och covid-19 i Västra Götaland

Standarddos influensavaccin kan i vissa fall ges samtidigt som vaccin mot covid-19. Alla vårdcentraler har dock inte denna möjlighet.
Sköra personer som kan ha få biverkningar, rekommenderas minst sju dagar mellan vaccinering mot covid-19 och vaccinering mot influensa. Detta gäller även vid injektion av högdos influensavaccin (rekommenderas till personer på särskilda boenden för äldre).

Vid vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19 ska det ha gått minst 6 månader sedan du fick din förra dos.

För barn mellan 12-17 år rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot covid-19 och andra vacciner inklusive säsongsinfluensa.

Till toppen av sidan