Om vaccin mot covid-19

Jag studerar i Västra Götaland och har tagit första dosen i en annan region. Kan jag ta andra dosen här?

Innehållet gäller Västra Götaland

Fråga

Jag studerar i Västra Götaland och har tagit första dosen i en annan region. Kan jag ta andra dosen i Västra Götalandsregionen?

Svar

Grundregeln i Västra Götaland är att du ska få den andra dosen hos samma vaccinatör som ger dos ett. Detta kan däremot vara svårt för exempelvis dig som studerar i Västra Götaland men bor i en annan region under sommaren. 

För de invånare som redan idag behöver boka om sin tid för dos två på grund av giltiga skäl som exempelvis sjukdom, läkarbesök eller begravning, ska en ny tid erbjudas. Resor och andra valbara aktiviteter räknas inte idag som giltiga skäl utan invånaren hänvisas då till att boka om sin tid efter 1 september.

Du som har tagit den första dosen i en annan region har från den 1 september möjlighet att boka tid för dos 2 i Västra Götaland. Detta gäller studenter och nyinflyttade, men även andra som har goda skäl att boka en separat tid för dos 2. 

Glöm inte att av- eller omboka din tid om du får förhinder eller väljer att ta din andra dos i en annan region. Den nya tiden inte får bokas tidigare än gällande dosintervall, i nuläget inte tidigare än sju veckor.

Till toppen av sidan