Covid-19 VGR

CPAP och obstruktiv sömnapné vid covid-19

Innehållet gäller Västra Götaland

Det finns inga uppgifter om att obstruktiv sömnapné påverkar känsligheten för att få covid-19. Däremot kan dessa patienter ha riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, arytmi, KOL, astma, övervikt eller diabetes.

Behandling av obstruktiv sömnapné kan ge positiva effekter framförallt på hjärt‐kärlsystemet, vilket i sin tur kan vara en fördel vid en allvarlig covid-19-infektion. Enligt dagens kunskapsläge innebär inte obstruktiv sömnapné att man tillhör en riskgrupp i sig.

Behandling i hemmet

Är du infektionsfri och har obstruktiv sömnapné, bör du fortsätta din behandling, till exempel CPAP eller apnébettskena. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), är ett hjälpmedel för andning.
Det finns inget som tyder på att CPAP eller apnébettskena ökar risken för att bli infekterad med covid-19 eller att man skulle mer sjuk vid en infektion.

Allmänna råd

Kontakta din behandlande sömnapnémottagning via telefon eller 1177 vid akuta problem med din utrustning eller OSA‐relaterade symtom. De flesta mottagningar kommunicerar med sina patienter via telefon, e-post, brev eller videomöten. Du kan få reservdelar eller nya masker hemskickade.
Om du som CPAP‐användare blir sjuk med symtom som gör att du misstänker covid-19, följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om isolering av dig själv och ditt hushåll.

Det är sannolikt att luftflödet från din CPAP och ansiktsmask, framförallt i kombination med luftfuktare, kan föra droppsmitta vidare. Du bör tänka på denna risk när du beslutar om du ska fortsätta använda CPAP vid symtom på covid-19. Det kan vara en fördel att öka avståndet till andra familjemedlemmar genom att byta sovrum. Alternativt kan du göra ett uppehåll med CPAP-behandlingen för en kort tid.

Att fortsätta med CPAP

Varje luftvägsinfektion, särskilt med samtidig nästäppa, kan göra det svårare att använda CPAP. Försök att fortsätta använda CPAP även vid covid-19-infektion. Om du skulle känna dig sämre, till exempel mer hosta och kraftig sömnstörning, avbryt då tillfälligt CPAP-behandlingen till dess luftvägssymtomen förbättras.

Avbrott i CPAP-behandlingen

Om du avbryter CPAP‐behandlingen ska du sova mer upprätt eller i sidoläge, undvika alkohol och använda apnébettskena (om du har en sådan). Bettskenan kan vara till hjälp som alternativ till CPAP för att minska andningsstörningar under natten under en infektionsperiod.
Dina symtom kommer sannolikt att förvärras under infektionen, men kommer att snabbt åter förbättras när du på nytt startar med CPAP.
Tänk på att ökad sömnighet i samband med tillfälligt uppehåll av CPAP‐behandling i kombination med en infektion, kan försämra körförmågan. Be andra personer att köra istället.

Hygienrutiner

Byt maskinfilter enligt anvisningar i instruktionsboken, rengör ytor, mask och slang med ljummet vatten (plus tvål eller helst diskmedel) och tvätta händerna regelbundet.
Masker och maskiner bör inte delas med andra personer.

Om du blir inlagd på sjukhus

Ta med dig CPAP‐maskinen till sjukhuset men använd den inte utan att samråda med personalen.
Du kan bli ombedd att inte använda CPAP på en öppen avdelning om det finns misstanke om att du har en covid-19-infektion. Du måste då vänta tills man fått svar på covid‐19‐provtagning.

Vid bekräftad covid-19-infektion: För att minska risken för infektion från CPAP när du är på sjukhus kan din vanliga mask bytas ut till en ny, tillfällig mask som har en utandningsventil med ett filter som skyddar mot bakterier och virus. Detta kan skydda andra patienter och personal på sjukhuset.

Använd inte din luftfuktare med din CPAP‐maskin på sjukhus på grund av ökad droppspridning.

Ansvarig: Informationen har sammanställts av en arbetsgrupp med anknytning till olika kunskapsorganisationer. Ludger Grote, överläkare, Sömnmedicinsk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har varit ansvarig för arbetsgruppen.

Manusunderlag: British Thoracic Society. Version 1 har publicerats den 30 mars 2020.

Till toppen av sidan