Covid-19 VGR

CPAP och obstruktiv sömnapné vid covid-19

Innehållet gäller Västra Götaland

Det finns inga uppgifter om att obstruktiv sömnapné påverkar känsligheten för att få covid-19. Däremot kan dessa patienter ha riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, arytmi, KOL, astma, övervikt eller diabetes.

Behandling av obstruktiv sömnapné kan ge positiva effekter framförallt på hjärt‐kärlsystemet, vilket i sin tur kan vara en fördel vid en allvarlig covid-19-infektion. Enligt dagens kunskapsläge innebär inte obstruktiv sömnapné att man tillhör en riskgrupp i sig.

Ansvarig: Informationen har sammanställts av en arbetsgrupp med anknytning till olika kunskapsorganisationer. Ludger Grote, överläkare, Sömnmedicinsk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har varit ansvarig för arbetsgruppen.

Manusunderlag: British Thoracic Society. Version 1 har publicerats den 30 mars 2020.

Till toppen av sidan