Diabetes

Dåliga blodsockervärden lagras som skadligt minne

Innehållet gäller Västra Götaland

En diabetespatient ska kontrolleras noggrant oavsett om hon eller han känner sig helt frisk. Höga blodsockernivåer lagras nämligen i kroppen som ett slags minne. Konsekvenserna kan dyka upp flera år efteråt.

Hos celler som under en period utsätts för höga sockervärden startar en långsam skadlig process som fortsätter en lång tid efter att blodsockret har gått ner. Företeelsen kallas för metabolt minne, och är ett slags historiskt perspektiv på blodsockernivåerna. Det innebär att en dålig blodsockerkontroll under några år, ökar risken för följdsjukdomar fyra till elva år senare. Tiotusentals skador skulle kunna undvikas med hjälp av bättre kontroll.
Detta "skadliga minne" inbegriper såväl diabetes typ 1 som typ 2.

Minne under flera år

Diabetesläkare Marcus Lind arbetar delvis kliniskt på medicinkliniken 1, NU-sjukvården, och delvis som forskare. Han har med hjälp av statistik från Västra Götalandsregionens journalsystem för diabetiker samt från en stor amerikansk undersökning (DCCT-studien) tittat på risken för retinopati, ögonskador, efter höga blodsockervärden.

Det har visat sig att det metabola minnet ligger kvar i flera år.
– Har man högt blodsocker i några år och sedan får ett normalt värde så finns risken ändå kvar för följdsjukdomar. Det tar ungefär fem år innan detta ”minne” börjar försvinna för ögonskador, säger Marcus Lind.

Viktigt med rätt blodsockernivå

Många patienter vill inte börja med insulin även om blodsockervärdena är försämrade. Det kan kännas som ett stort steg att gå från tabletter till sprutor. Men vinsterna kan vara stora. När blodsockret har sänkts, startar en skyddande effekt efter ett par år. Detta skydd mot diabeteskomplikationer, blir sedan starkare och starkare ju längre tiden går.

Minnet styr andra komplikationer

Flera diabeteskomplikationer styrs av ett metabolt minne: nervskador, njurskador, sår, amputationer, stroke och hjärtinfarkt.
– Vi vet att det metabola minnet finns även vid dessa skador men vi vet inte hur utseendet på detta minne ser ut. Det kan skilja sig betydligt från minnet vid ögonskador, säger Marcus Lind som fortsätter sin forskning kring dessa samband.
Att veta hur minnet ser ut spelar också stor roll när nya diabetesläkemedel ska tas fram.

Blodsockernivå och HbA1c

Marcus Lind har i sin forskning studerat kopplingen mellan HbA1c och diabeteskomplikationer. HbA1c visar medelvärdet på blodsockernivån under de senaste 2-3 månaderna. Ju högre HbA1c desto större risk är det för följdsjukdomar.

Många diabetespatienter når inte ner till det så kallade målvärdet (52 mmol/mol enligt nya sättet att räkna) för HbA1c. Men Marcus Lind menar att även små minskningar ger mycket goda effekter.
– Det är lätt att bli passiv som läkare eller patient då man inte kan nå målvärdet. Men kommer man bara ned lite så gör man mycket stora vinster, påminner Marcus Lind.

Individanpassad behandling

Det finns ingen universalmetod för att få ned sitt blodsockervärde. Upplägget måste individanpassas. Någon behöver kanske gå ned i vikt och motionera, en annan behöver ta tag i psykosociala problem och en tredje kan rekommenderas att gå från tabletter till insulin.

Marcus Lind anser att det ibland behövs mer kunskap hos patienter och vårdpersonal om betydelsen av det metabola minnet.
– Vi måste arbeta aktivt med våra patienter även när de känner sig friska och inte har några tecken på följdsjukdomar, säger Marcus Lind.

Kontrollera blodsockervärdet

Även personer med risk för diabetes typ 2 måste vara uppmärksamma.
– Dessa personer kan gå flera år med sin sjukdom innan den upptäcks. Många har då redan drabbats av skador och har med sig ett långvarigt skadligt metabolt minne. Om vi lär oss att upptäcka sjukdomen tidigt kommer framtida risker att minskas påtagligt, säger Marcus Lind.

Ett bra tips är att man kontrollerar sitt blodsockervärde. Det gäller inte minst om man har diabetes i släkten eller är överviktig. Om det visar sig att man har försämrat fasteblodsocker och nedsatt sockertolerans, finns en risk för utveckling av diabetes.

Till toppen av sidan