CANCERFORMER

Män födda 1970-72 erbjuds test för prostatacancer

Innehållet gäller Västra Götaland

Du som är född 1970–1972 och bor i Västra Götaland kommer att bli erbjuden att testa dig för tidig upptäckt av prostatacancer, så kallat PSA-test. Projektet pågår under 2020–2022.

Om du tillhör målgruppen kommer du att få information hemskickad om fördelar och nackdelar med testning.
Du bestämmer själv om du vill testa dig och erbjuds att ta ett blodprov (PSA) på anslutna provtagningsenheter, se lista nedan.

När får jag svar?

Ett brev med provsvaret skickas hem till dig inom några veckor. Ibland går provet inte att analysera. Det beror oftast på att det innehåller för lite blod. Då blir du erbjuden en ny provtagning. Om ditt PSA-värde är normalt får du ett nytt erbjudande om två eller sex år beroende på ditt PSA-värde.

Fler undersökningar

Om ditt provsvar är över det normala kommer du att bli erbjuden en undersökning med magnetkamera för att ta reda på vad ditt provsvar beror på. Visar undersökningen förändringar i din prostata blir du erbjuden ett vävnadsprov av prostata.

Till toppen av sidan