Vården i Västra Götaland

Yrke: Sjukhuskurator

Innehållet gäller Västra Götaland

– Det känns väldigt meningsfullt att kunna hjälpa människor till bättre liv och att kunna göra skillnad. Det säger Arijon Aronsson, sjukhuskurator i Kungälv, som erbjuder kris- och stödsamtal till patienter och närstående.

Arijon tycker om sitt arbete som sjukhuskurator. Det innebär ständigt nya möten med människor i kris och sårbarhet, ett öppet lyssnande, kunskap, kreativitet och samarbete. Hon möter mycket tårar och frustration, men även skratt och stilla glädje.

Arijon menar att jobbet innebär att se hela människan, i sin situation och i sitt sammanhang. Patienterna och deras närstående är ofta i behov av känslomässigt och existentiellt stöd.

Vill lindra oro och ångest

Många av Arijons patienter har hjärtproblem eller cancer. Vissa är skadade i olyckor. Det är vanligt att vara rädd inför operation eller ett återinsjuknande. Här möter hon patienter som befinner sig i livets slutskede

Sjukhuskurator Arijon Aronsson lyssnar på en patient.
Arijon ser på samspelet mellan kropp och själ.

– När livssituationen ändras i samband med sjukdom eller skada, behöver man bli sedd och känslomässigt mött, få hjälp med tankarna och handlingarna, säger Arijon.

Det handlar om att först acceptera sin livssituation. Därefter är man redo att gå vidare.
Patienter och inte minst närstående, behöver ofta få hjälp i att finna strategier för att få ork och hopp. Genom att få stöd kan den hjälpsökande få ett inre själsligt lugn och hitta en väg mot läkning.

Arijon håller också föredrag för grupper med patienter och närstående, för att minska rädslor, stress, oro och ångest, samt öka förståelsen för en kris och dess läkning.
Nästa steg är att starta närståendegrupper på sjukhuset.

Många närstående behöver stöd

Flertalet av de som kommer för kris- och samtalsstöd, är patienter men många är närstående. Där är även barn och ungdomar en viktig målgrupp.
Närstående kan uppleva sig ensamma och osedda i den nya livssituationen hemma. De kan till exempel känna oro för att behöva axla ett större ansvar, både känslomässigt och praktiskt.
– Du behöver ibland hjälp och stöd från någon som står utanför familjen, någon som kan se dina behov. Det blir också ett stöd för patienten att veta att närstående får hjälp, det underlättar till att hitta en läkande väg, förklarar Arijon Aronsson.

Släpp in ljus i mörkret

Arijon Aronsson är utbildad socionom. Hon har även grundläggande psykoterapiutbildning och är diplomerad uttryckande konstterapeut. Som kurator har hon jobbat på socialtjänst, vårdcentral, ungdomsmottagning, behandlingshem och inom öppenvård.
– Jag ville jobba som kurator för att psykologiskt och själsligt hjälpa de människor som befinner sig i sjukdom, psykisk ohälsa eller svåra livssituationer, till större harmoni och livskraft. Mitt yrkesval har från början handlat om att göra skillnad i människors liv, att hjälpa ljuset in i de mörka och kanske slutna inre rummen, säger Arijon

Passion för själens läkning

En sjukhuskurator har en alldeles speciell kompetens.
– Du behöver vara närvarande, lyssna på just den patienten eller den närstående som du har framför dig och på svårigheterna hen upplever.  Samtidigt behöver du ha en viss insikt i var patienten är i sin sjukdom och i sitt liv. Hen behöver ofta få hjälp att minska sina rädslor, få stöd i att finna ljuset i tillvaron, så att läkningen tar vid. När detta sker brukar motivation och livskraft återvända och livet få ny mening, förklarar Arijon.

Den som har fått en svår sjukdom eller skada förändras ofta. Du får ofta nya och värdefulla insikter om dig själv och nya perspektiv på livet. Det är en utveckling som sjukhuskuratorn ofta ser och bekräftar. Samspelet mellan kropp och själ, skapar ett lyssnande som speglar hela människan, med behov, hinder och resurser

Är inte allfixare

Ibland finns det önskemål om att sjukhuskuratorerna ska ta hand om juridik, ekonomi, sjukskrivning, bostadslöshet, med mera. De får då hänvisa vidare till olika myndigheter och liknande.

– Det finns en föreställning om att vi sjukhuskuratorer är allfixare. Men det vi är till för är att ge krisstöd och krissamtal, få folk att bearbeta sina känslor i relation till sin sjukdom eller skada, förklarar Arijon.

Får ett fantastiskt förtroende

Sjukhuskuratorns vardag innebär att ta del av den hjälpsökandes inre kris, oro och ångest. För att utvecklas professionellt tror Arijon att man måste ta hänsyn till sig själv och sina behov men också våga befinna sig i ständig utveckling. Stöttande kollegor och handledning är också viktiga delar för inspiration och kraft.

– Det är något helt fantastiskt att få djupa förtroenden, att ibland höra på berättelser som aldrig sagts till någon, att kunna vara delaktig och vägledande då en annan människa behöver hjälp. Man får ofta oerhört mycket kraft tillbaka i detta arbete, betonar Arijon Aronsson.

FOTNOT: Arijon har slutat på Kungälvs sjukhus.

Till toppen av sidan