Vården i Västra Götaland

Yrke: Sjukhuskurator

Innehållet gäller Västra Götaland

– Det känns väldigt meningsfullt att kunna hjälpa människor till bättre liv och att kunna göra skillnad. Det säger Arijon Aronsson, sjukhuskurator i Kungälv, som erbjuder kris- och stödsamtal till patienter och närstående.

Arijon tycker om sitt arbete som sjukhuskurator. Det innebär ständigt nya möten med människor i kris och sårbarhet, ett öppet lyssnande, kunskap, kreativitet och samarbete. Hon möter mycket tårar och frustration, men även skratt och stilla glädje.

Arijon menar att jobbet innebär att se hela människan, i sin situation och i sitt sammanhang. Patienterna och deras närstående är ofta i behov av känslomässigt och existentiellt stöd.

Till toppen av sidan